Ändra personuppgifter i Fortnox

Följ

Om uppgifter om en person är felaktiga, ofullständiga eller missvisande kan du som Systemadministratör rätta dessa personuppgifter. Beroende på om det är en användare, anställd, leverantör eller kund finns det olika sätt att gå tillväga.

 

Ändra personuppgifter på användare

1. Klicka på bolagets namn, längst upp i programmet

A_ndra_personuppgifter_1.png

2. Välj sedan administrera användare.

A_ndra_personuppgifter_2.png 

3. Klicka på den persons namn där personuppgifter ska ändras. Då öppnas en ruta med de personuppgifter som finns registrerad på användaren. Ändra och klicka sedan på Spara.

1.png 

 

Ändra personuppgifter på anställd

Du kan ändra en anställds personuppgifter på personalkortet i Fortnox Lön.

1. Klicka på Register uppe till höger i programmet och välj Personal.

A_ndra_personuppgifter_3.png 

2. Sök upp namnet eller om du ser det i listan kan du direkt klicka på namnet. Då öppnas personalkortet för aktuell person upp.

2.png 

3. I personalkortet kan du ändra personuppgifterna och klicka sedan på spara.

3.png 

 

Ändra personuppgifter på leverantörer eller kunder

1. Klicka på Register i menyn uppe till höger. Klicka sedan på Leverantörer alternativt Kunder.

A_ndra_personuppgifter_4.png 

2. Sök upp leverantören/kunden eller om du ser det i listan kan du direkt klicka på namnet. Då öppnas leverantörskortet/kundkortet för aktuell leverantör/kund upp.

4.png 

3. I leverantörskortet/kundkortet kan du ändra personuppgifterna och klicka sedan på spara.

5.png 

Ändra personuppgifter på kontakter i CRM

Du kan ändra dina kontakters personuppgifterna under fliken Kontakter i Fortnox CRM säljstöd.

1. Klicka på fliken Kontakter i CRM säljstöd. Där det finns sökmöjligheter samt en lista med kontakter. I listan till vänster syns de kontakter du sökt fram just nu, antingen alla eller enligt ett visst sökkriteria. Sök efter den kontakt du vill redigera.  

2. När du sökt upp kontakten vars personuppgifter ska ändras, klicka på ikonen uppe till höger som ser ut som ett papper med penna. 

3. I detta fönster kan du ändra uppgifterna. Klicka sedan på spara nere till höger.