Fortnox Användarstöd

Kom igång med Kreditupplysning

Via vårt samarbete med Credisafe har du möjlighet att göra kreditupplysningar i Fortnox. Vi går igenom hur du kommer igång.

Vill du kontrollera en kund eller leverantörs ekonomiska förhållande inför en affär har du möjlighet att göra en kreditupplysning i Fortnox. Kreditupplysningarna görs i samarbete med Creditsafe AB och förutom möjligheten att ta kreditupplysningar får du information om nya händelser beträffande din kund eller leverantör i Bolagsverkets och Kronofogdens register. Exempel på förändringar är betalningsanmärkning, bokslut, ändrad rating och ändrade kontaktuppgifter.

 

Behörighet för kreditupplysningen

För att kunna göra en kreditupplysning behöver du ha behörighet för funktionen. Om du är programadministratör för något av programmen Fortnox Order, Fortnox Fakturering, Fortnox Bokföring eller Fortnox CRM Säljstöd kan du tilldela en användare behörighet för kreditupplysningen. För att tilldela behörighet klickar du på ditt företagsnamn uppe till höger och väljer sedan alternativet Administrera användare

1.png 

Du får då en lista på alla användare där du ser vilka program som de olika användarna har tillgång till. Klicka i kolumnen för Register vid aktuell användare. Du får då upp en ruta där du ser användarens registerbehörighet och kan bocka för behörigheten för kreditupplysning. Avsluta med att spara ändringarna. 

Ska_rmavbild_2019-08-12_kl._16.52.43.png

 

Kreditupplysning på kund

För att ta en kreditupplysning på din kund klickar du på verktyget Kreditupplysning som du hittar uppe till höger i vyn på en kund i kundregistret och på en offert, order eller faktura. Du får då upp en ruta där du godkänner användarvillkoren och fyller i era kontaktuppgifter. 

20.PNG

 

När du godkänt villkoren kommer Creditsafe AB att skicka ett mejl till dig där du ska verifiera din mejladress samt sätta ett lösenord för ditt konto och för dina kreditupplysningar. (Obs! Detta är ett nytt förfarande som endast gäller för kunder som aktiverar kreditupplysningen efter 16/12 2015. Det ändrade förfarandet beror på förändrade villkor uppsatta av Finansinspektionen).

Det lösenord som du sätter för ditt konto är ett lösenord som du kommer att behöva spara för detta är ett lösenord som du kommer att få skriva in varje gång du väljer att ta en kreditupplysning.

3.21-KreditupplysningFortnox2.PNG

Om du har aktiverat Kreditupplysningen innan 16/12 2015, kommer du inte att behöva skriva in ditt lösenord för varje kreditupplysning som du väljer att ta. För de som har aktiverat kreditupplysningen efter 16/12 2015 kommer detta lösenord att behöva anges första gången en kreditupplysning tas i varje Fortnoxsession. Det innebär att om du angett det en gång, loggar ut och loggar in igen kommer du behöva ange lösenordet då du tar en ny kreditupplysning.

När du har godkänt villkoren och aktiverat ditt konto hos Creditsafe AB kan du använda tjänsten och välja vilken typ av kreditupplysning du vill göra. Beroende på om du väljer en liten, en mellan eller en stor upplysning så kommer du få olika mycket information. Se mer information om vad de olika typerna av kreditupplysning innehåller längre ner. Kreditupplysningen hamnar sedan under blocket Tidigare kreditupplysningar där den ligger kvar i nittio dagar. Skulle du ta fler än en kreditupplysning på samma organisationsnummer inom ett dygn behöver du endast betala för den dyraste varianten. Om du till exempel börjar med en liten kreditupplysning och sedan tar en mellan så behöver du alltså bara betala mellanskillnaden.

Under blocket Bevakningar får du information om det skett någon förändring beträffande kunden i Bolagsverket eller Kronofogdens register. I kolumnen längst till höger ser du även vilken typ av kreditupplysning du behöver göra för att få mer information om händelsen.

CS_1.PNG 

 

Kreditupplysning på leverantör

För att göra en kreditupplysning på en leverantör gör du på samma sätt som för en kund. Du klickar på alternativet Kreditupplysning som du hittar uppe till höger i vyn på en leverantör i leverantörsregistret och på en leverantörsfaktura. Du får då upp en ruta där du godkänner användarvillkoren och fyller i ert organisationsnummer och kontaktuppgifter. 

20.PNG 

När du godkänt villkoren kommer nedanstående bild upp där du får välja vilken typ av kreditupplysning du vill göra. Beroende på om du väljer en liten, en mellan eller en stor upplysning så kommer du få olika mycket information. Se mer information om vad de olika typerna av kreditupplysning innehåller längre ner. Kreditupplysningen hamnar sedan under blocket Tidigare kreditupplysningar där den ligger kvar i 90 dagar. 

Under blocket Bevakningar får du information om det skett någon förändring beträffande leverantören i Bolagsverket eller Kronofogdens register. I kolumnen längst till höger ser du även vilken typ av kreditupplysning du behöver göra för att få mer information om händelsen. 

CS_1.PNG 

 

 

Liten kreditupplysning

En liten kreditupplysning innebär att du får information om företagets/personens grunduppgifter, kontaktuppgifter, f-skatt, moms, arbetsgivaravgifter samt information från kronofogden.

 

liten_kreditupplysning.PNG

Mellan kreditupplysning

En mellan kreditupplysning innehåller samma uppgifter som liten kreditupplysning men du får dessutom utökad ekonomisk information, bokslutsinformation för sista räkenskapsåret samt enklare nyckeltal.

 

mellan_kreditupplysning.PNG

Stor kreditupplysning

En stor kreditupplysning innehåller samma uppgifter som en mellan kreditupplysning men innehåller även upp till tre års bokslutsinformation, utökad nyckeltalsinformation samt utökad konkursinformation.

 

stor_kreditupplysning.PNG

 

Bevakning

Aktiverar du bevakningsfunktionen under inställningarna för kreditupplysning kommer du få upp information om det sker någon förändring beträffande kunden eller leverantören i Bolagsverkets eller Kronofogdens register. Ändringar kan vara av både positiv och negativ karaktär och avse vilken som helst av de parametrar som ingår i en kreditupplysning. Exempel på förändringar är betalningsanmärkning, bokslut, ändrad rating och ändrade kontaktuppgifter. För att få tillgång till uppdaterad information om din kund eller leverantör bör du göra en ny kreditupplysning när du får upp den orangea varningssymbolen som visar att ändringar har skett.

Varningssymbolen visas i kund- och leverantörsregistret, på kontakt- och företagskortet i Fortnox CRM Säljstöd samt på nya offerter, order och fakturor. 

22.PNG

För att förtydliga det ytterligare ser du även en markering på verktyget Kreditupplysning där antalet nya händelser presenteras med siffror i en gul cirkel. Denna markering syns, som varningssymbolen, i kund- och leverantörsregistret, på kontakt- och företagskortet i Fortnox CRM Säljstöd samt på nya offerter, order och fakturor.

21.PNG 

Klickar du på symbolen (Varningssymbolen eller uppräkningen av händelser) får du upp samma ruta som när du ska göra en kreditupplysning. Här får du information om vilket typ av förändring som har skett samt om du behöver ta en liten, mellan eller stor kreditupplysning för att få reda på mer angående förändringen.


Så fort du klickat på varningssymbolen kommer den att försvinna tills en ny ändring i Bolagsverket eller Kronofogdens register görs. Symbolen försvinner alltså även om du inte gör en kreditupplysning på kunden eller leverantören. Om du inte vill få meddelande om när förändringar görs har du möjlighet att stänga av bevakningsfunktionen i inställningarna för bevakning.

Om du inte vill få meddelande om när förändringar görs har du möjlighet att stänga av bevakningsfunktionen i inställningarna för bevakning.