Nyheter november 2016

Följ

Fortnox Lön


Ny programvariant av Fortnox Lön - Lön Plus

Det finns nu en större variant av Fortnox Lön som innehåller fler delar som idag inte ingår i Fortnox Lön. Om det är funktioner som du behöver och använder dig av går det att uppdatera sin licens på Fortnox Lön till Fortnox Lön Plus. Kostnaden för Fortnox Lön Plus är 199:-/månaden.

 

Funktioner i Fortnox Lön Plus


Import/Export av löneartstabell
En funktion som gör det möjligt att importera och exportera avvikande löneartstabeller.

Ändra konto på lönebeskedsrad
Med denna funktion är det nu möjligt att på ett lönebesked gå in och ändra bokföringskonto specifikt per rad.

SCB Statistiker
I Fortnox Lön Plus finns det möjlighet att ta ut, och ta fram uppgifter till diverse olika statistikuppgifter som man som arbetsgivare behöver ta fram och rapportera in. Den statistikrapportering som finns i Lön Plus är:

SCB Strukturlönestatistik
SCB Konjunkturlönestatistik sjuklön
SCB Kortidsperiodisk sysselsättningsstatistik för privat sektor
Svenskt Näringsliv Statistik

Guide för Utlägg, Resa, Bilersättning, Representation
I Fortnox Lön Plus finns det i kalendariet guider som du kan använda dig av och gå igenom för att ta hjälp av programmet för att registrera utlägg, reseräkningar, bilersättning och representation på rätt sätt. Programmet hjälper dig via guiden att få rätt val av lönearter.

Guiden för representation finns även tillgänglig för de användare som jobbar i Personlig Lön.

Kopiera Anställd / Mall för anställd
Det är nu möjligt att skapa en nyanställd genom att kopiera en tidigare upplagd anställd eller utifrån en tidigare upplagd anställd skapa en mall som man skapar nyanställda ifrån.

Denna funktion finns även delvis i Fortnox Lön, där det nu finns möjlighet att kopiera en anställd, men det finns inte möjlighet att skapa en mall.


Vill du läsa mer om Fortnox Lön Plus, klicka här.

Vill du se en jämförelse av vad som finns i varje programvariant, klicka här.

 

Andra nyheter i Fortnox Lön

Välja lönearter som är aktiva i Personlig Lön
Om du eller dina anställda arbetar med Personlig Lön finns det nu möjlighet att ställa in vilka lönearter som ska vara synliga för användarna i Personlig Lön. Administratören har möjlighet att ställa in vilka lönearter som ska vara aktiva och möjliga att använda i Personlig Lön.

Ytterligare kolumner på rapporter
Det finns nu möjlighet att även få med skatt och arbetsgivaravgifter i egna kolumner på rapporter för Lön. Dessa får man med sig på den nya rapporten Bruttolönelista.
Fortnox Bokföring

Automatisk hämtning av bankfiler från Nordea
Har du som kund Nordea som din bank och dessutom innehar Nordeas Företagspaket så har du nu möjlighet till automatisk hämtning av bankfiler mellan din bank och Fortnox. I Fortnox, via bankinställningarna, finns det ett beställningsformulär som du kan använda för att göra nybeställning, tilläggsbeställning samt avsluta tjänster.

I och med den automatiska hämtningen av bankfiler från Nordea kommer du få återraportering av inbetalningar och utbetalningar i Fortnox. Dina utbetalningar kommer du fortfarande att behöva hantera manuellt en tid framöver.

Vill du läsa mer om den automatiska hämtningen från Nordea, klicka här.

Vill du läsa mer om hur du fyller i formuläret till Nordea, klicka här.

 

Rotera bild
Bilder som är uppladdade till lagringsytan eller arkivplatsen och som kan kopplas till verifikationer eller leverantörsfakturor kan nu roteras om bilden skulle vara vriden på något sätt.


Import och export har flyttat och samlats ihop

Tidigare hittade du import och export av SIE filer under Räkenskapsår och importen av register under just Register. Nu har alla dessa delar flyttat till en och samma plats i programmet. Du finner nu import och export under användarmenyn som du når genom att klicka på ditt företagsnamn längst upp i programmet.

 

Fortnox Fakturering

 

Låsning av artikelrader från order på faktura
Vissa nyckelfält på fakturarader på en kundfaktura som är skapade ifrån en order är numera inte längre möjliga att redigera. Ej redigerbar information återfinns i fälten:

  • Artikelnummer
  • Lagerplats
  • Antal
  • Enhet
  • Kostnadsställe
  • Projekt

Det finns en möjlighet att styra om dessa fält på fakturarader skapade ifrån en order ska vara låsta eller ej via inställningarna och blocket Registreringsvy. Som standard kommer alla nya databaser att ha dessa fält låsta.

Redigerbara referensfält och EDI-fält på bokförda fakturor
I ett led att förenkla hanteringen av e-fakturor så är nu referensfälten och EDI-fälten på en e-faktura redigerbara även efter att fakturan är bokförd. Detta är nödvändigt i de avseenden då informationen i dessa fält eventuellt visat sig vara felaktiga av mottagaren, som föranlett att fakturan har stoppats.

Behandlingshistorik på kreditupplysning
För att underlätta och för att ge möjlighet till bättre kontroll så kommer nu alla kreditupplysningar att lagras i behandlingshistoriken. Den information för kreditupplysningar som lagras i behandlingshistoriken är:

  • När kreditupplysningen togs
  • Av vilken användare
  • Vilken typ av kreditupplysning (liten, mellan eller stor)
  • Vilken kund kreditupplysningen togs på

Inpris byter namn till Kalkylkostnad
I artikellistan har kolumnen som tidigare hette Inpris bytt benämning till Kalkylkostnad. Kolumnens information är den samma, det är endast titeln på den som byter benämning.
Lageruppgifter blir en egen flik
Uppgifterna i artikelregistret som har med lager att göra har numera fått en egen flik inne på en artikel. Du hittar den genom att klicka dig in i Artikelregistret och sedan in på en specifik artikel. Valet om din artikel ska vara lagervara eller ej, ligger fortfarande kvar på första fliken som en toggle.

Husfakturor från föregående år
Husfakturor som tillhör föregående år och som ej är ansökta innan föregående års slut kan man inte skapa en fil på i programmet då de blir låsta. Om ansökan för dessa har gjorts manuellt utanför programmet eller via Skatteverkets hemsida, har det tidigare varit omöjligt att få dessa fakturor att ej stå som "ej ansökta". Nu har detta ändrats så att det går att manuellt sätta dessa husfakturor som ansökta i programmet, utan att det skapas en fil.