Inga tider med artikelnummer

Följ

Får upp felmeddelande “Det finns inga tider med artikelnummer i den valda perioden som är avlevererade och attesterade”. Vad betyder det?


Detta betyder att man försöker skapa fakturaunderlag på nedlagd tid som inte är kopplat mot en artikel.
Vill man att denna tid skall faktureras behöver man antingen på uppdraget lägga till artikelnummer eller på uppdragsmallen.