Nyheter Oktober 2016 Digital Byrå

Följ

Nyheter för Digital Byrå i Användarstödet
Via rubriken Nyheter i användarstödet går det nu enkelt att se nyheter i Digital Byrås funktionalitet.


Filtrering på klientansvarig
Det går nu att filtrera klientregistret på klientansvarig.


Länk till tjänst
Inne på en aktivitet finns nu i verktygsfältet en länk som leder till den tjänst som aktiviteten tillhör.


Upprätta årsbokslut - Förändring
Vid upåpläggning av tjänsten Upprätta årsbokslut går det nu att välja räkenskapsår vilket knyter period till tjänstens aktiviteter.

1.png