Fortnox Användarstöd

Rapport - Periodisk sammanställning (kvartalsrapport)

Periodisk sammanställning (kvartalsrapport)
I den periodiska sammanställningen (kvartalsredovisningen) rapporteras värdet av varor och vissa tjänster du sålt momsfritt till andra EU-länder p.g.a. att köparen åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer och varan transporterats till ett annat EU-land.

Det rapporterade värdet av tjänster dyker endast upp om båda två av följande villkor är uppfyllda: 

- Du säljer tjänsterna momsfritt enligt huvudregeln för försäljning till näringsidkare.

- Köparen finns i ett annat EU-land och ska deklarera och betala moms på inköpet.

 

För att rätt uppgifter ska komma med på rapporten måste följande kriterier uppfyllas: 

- Kundens VAT-nummer måste anges i kundregistret.

- Kunden måste vara märkt med typen EU-kund omvänd skattskyldighet i kundregistret.

kundregister.png

- Inställningen Kvartalsredovisning EU måste vara markerad på kundfakturan.

kundfaktura.png

- Försäljningskonton som används måste vara märkta med momskoderna VTEU eller FTEU vid rapportering av Värde av varuleveranser och Värde av tjänster. Vid rapportering av Värde av trepartshandel behöver försäljningskonton vara märkta med momskoderna 3FEU eller 3VEU. 

kontoplan-kontonummer.png
(Obs! Kontot i ovan bild endast är ett exempel.)

- Endast artiklar registrerade i artikelregistret kan användas.

- Har försäljningskontot VTEU eller 3FEU (Varor) måste artikeln ha märkningen vara. Om det är FTEU eller 3VEU (tjänst) måste artikeln vara märkt som tjänst.

Artikelregister-artikel.png