Rapport - Periodisk sammanställning (kvartalsrapport)

Periodisk sammanställning (kvartalsrapport)
I den periodiska sammanställningen (kvartalsredovisningen) rapporteras värdet av varor och vissa tjänster du sålt momsfritt till andra EU-länder p.g.a. att köparen åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer och varan transporterats till ett annat EU-land.

Det rapporterade värdet av tjänster dyker endast upp om båda två av följande villkor är uppfyllda: 

- Du säljer tjänsterna momsfritt enligt huvudregeln för försäljning till näringsidkare.

- Köparen finns i ett annat EU-land och ska deklarera och betala moms på inköpet.

 

För att rätt uppgifter ska komma med på rapporten måste följande kriterier uppfyllas: 

- Kundens VAT-nummer måste anges i kundregistret.

- Kunden måste vara märkt med typen EU-kund omvänd skattskyldighet i kundregistret.

- Inställningen Kvartalsredovisning EU måste vara markerad på kundfakturan.

- Endast artiklar registrerade i artikelregistret kan användas.

- Försäljningskonton som används måste vara märkta med momskoderna VTEU eller FTEU.

- Har försäljningskontot VTEU (Varor) måste artikeln ha märkningen vara. Om det är FTEU (tjänst) måste artikeln vara märkt som tjänst.