Fortnox Användarstöd

Inställningar - Lagersaldo

Under inställningar - Fakturering - Registreringsvy finns det möjlighet att ställa in att lagersaldo på en artikel som är lagervara visas när du registrerar en kundfaktura (fungerar även för offert och order).

13.PNG

När detta är aktiverat så kommer det att tillkomma en ny kolumn i registreringsvyn för kundfakturor, order och offerter där aktuell lagersaldo för den valda artikeln visas med färgikoner.

Svart ring = ingen lagervara/ingen lagervarning inställd på artikeln

Grön cirkel = disponibelt antal är högre än lagervarningen

Gul cirkel = disponibelt antal är mellan 0 och lagervarningen

Röd cirkel = disponibelt antal är 0 eller under 0

lagersaldo.PNG

Om du på en kundfaktura, offert eller order för muspekaren över cirkeln för lagersaldo på aktuell artikelrad får du upp en ny ruta som visar lagersaldot mer detaljerat. Disponibelt, reserverat och i lager.

14.PNG 

Under samma inställningar finner du även lagersaldokontroll som om aktiverad ger dig en varning då beställt antal på en offert, order eller kundfaktura är högre än disponibelt antal.