Anmälningsformulär till Nordea för automatisk koppling

Följ

Med den automatiska kopplingen mellan Fortnox och Nordea kan du varje dag automatiskt få återrapportering på utbetalningar som matchas mot leverantörsfakturor, och inbetalningar som matchas mot kundfakturor direkt in i Fortnox.

För att få automatisk hämtning direkt in i Fortnox krävs det att du använder Nordeas Företagspaket och anmäler och signerar tilläggsavtal till befintligt avtal med banken. Du gör detta i bankinställningarna i Fortnox, där du förutom nybeställning även kan göra tilläggsbeställning samt avbeställning. Alla beställningar rörande automatisk filöverföring mellan Fortnox och Nordea ska alltid göras via detta anmälningsformulär.

För automatisk avprickning av kundinbetalningar krävs det att du har tjänsten Total IN Bas.

För att komma till anmälningsformuläret klickar du på Inställningar längst upp till höger i programmet och väljer sedan att öppna upp blocket Bankinställningar. Välj Nordea som bank och du hittar då en länk till anmälningsformuläret.

När du klickar på den länken, öppnas en ny ruta i Fortnox som är själva formuläret.

Beskrivning av fälten i formuläret:

Har Nordeas företagspaket
Det krävs att du har Nordeas Företagspaket för att ha möjlighet att beställa den automatiska kopplingen. Om du inte innehar Nordeas Företagspaket behöver du kontakta banken i första hand.

Plusgiro-konto kopplat till företagspaketet
Här fyller du i det plusgiro-konto som du idag har kopplat till Nordeas Företagspaket.

Total IN Bas
Här fyller du i det Total IN-ID som du har fått från banken om du har Total IN Bas. Ett Total IN-ID inleds med TI följt av 6 siffror, t.ex. TI001234. Om du har kontaktat Nordea för att ansöka om tjänsten Total In Bas och inte fått ett Total IN-ID än, skriv då ordet NYTT i fältet.

Ärende
Här väljer du vad ditt ärende gäller.
- Nyanmälan av filtjänst
- Tillägg av filtyp - endast de filtyper du kryssar i kommer att läggas till på din befintliga filtjänst.
- Borttag av filtyp - endast de filtyper du kryssar i kommer att läggas till på din befintliga filtjänst.
- Avslut av alla filtyper, det vill säga hela filtjänsten.

Filtyper
Om din anmälan gäller nyanmälan, tillägg eller borttagning, behöver du här välja vilka filtyper det är du vill lägga till eller ta bort i den automatiska kopplingen mot Nordea.
- DA1 - Återrapportering utbetalningar
- TL1 (TOTAL IN) - Återrapportering inbetalningar

GiroLink
Här ska du fylla i om du har GiroLink idag. Du har även möjlighet att välja att avsluta GiroLink. För att läsa mer om hur du med GiroLink snabbt och enkelt kan skicka och hämta filer till och från Nordea och Bankgirot, klicka här.

Företagsuppgifter
Under företagsuppgifter fyller du i ditt företags organisationsnummer och företagsnamn. Dessutom skall du lägga till kontaktuppgifter för mottagare av tilläggsavtalet från banken.
 

När du fyllt i formuläret så skickas informationen vidare till Nordea för hantering hos banken.
Nordea skickar då ut en fullmakt för signering tillsammans med ett svarskuvert, och kopplingen beräknas vara aktiv inom 1 vecka efter att komplett underskriven fullmakt är inkommen. Total IN Bas kundinbetalningar dröjer upp till 10 dagar.