Automatisk hämtning av bankfiler från Nordea

Följ

Med den automatiska hämtningen av inkommande filer från Nordea kan du varje dag automatiskt få återrapportering på utbetalningar som matchas mot leverantörsfakturor, och inbetalningar som matchas mot kundfakturor direkt in i Fortnox.

Checklista

För att komma igång med den automatisk hämtning från Nordea behöver du följa dessa steg:

 1. Skaffa Nordeas Företagspaket.
 2. Aktivera tjänsten Total IN Bas (Ifall du vill ta emot kundinbetalningar)
 3. Skicka in anmälan från Fortnox (Under Inställningar - Bankinställningar, välj Nordea som bank så hittar du länken till anmälningsformuläret)
 4. Ställ in dina bankinställningar, detta kan du göra i väntan på att tjänsten aktiveras.
  - Ange det Plusgiro-nummer som du har till ditt konto som du skickat in anmälan för i rutan för Plusgiro i Bankinställningar.
  - Bocka för att filöverföringen för utbetalningsfiler och inbetalningsfiler ska ske Automatiskt.
  - Så fort du fått ditt Total In ID fyller du i det i fältet för Total IN-ID i Bankinställningar för att även få inbetalningsfiler. OBS! Ditt Total IN-ID börjar alltid med ett stort T och ett stort I.
 5. Filerna börjar levereras in i Fortnox när avtalet är signerat och klart och Nordea lagt upp tjänsten under förutsättning att du fyllt i ovanstående information i Bankinställningarna. 

För att få automatisk hämtning direkt in i Fortnox krävs det att du använder Nordeas Företagspaket och anmäler och signerar tilläggsavtal till befintligt avtal med banken. Det beställer du direkt i programmet i samband med att du gör dina bankinställningar.

För att ställa in dina bankinställningar klickar du på inställningar som du finner längst upp till höger i programmet och öppnar därefter upp delen Bankinställningar.

 

Bankinst_llningar.png

 

Här väljer du att din bank är Nordea. Ditt bankgironummer, plusgiro, BIC och IBAN hämtas från dina företagsuppgifter

 

 

 

 

I dina inställningar finner du även en direktlänk som öppnar det formulär där du ansöker om den tilläggstjänst som den automatiska kopplingen innebär. 

 

 

Det som du får automatiskt vid hämtning av inkommande filer från Nordea är:

* Utbetalningar
* Inbetalningar

Vill du läsa mer om anmälningsformuläret, klicka här.

För att ta emot inbetalningsfiler behöver du lägga in det Total IN-ID som du får av Nordea efter anmälan, tilläggsavtal och aktiv koppling mot Nordea. Observera att ditt Total IN-ID ALLTID börjar med ett stort T och ett stort I.

 

Utbetalningar

När banken gjort betalning på dina leverantörsfakturor kommer du att få tillbaka återrapportering på detta. Dina utbetalningar samlas under fliken Utbetalningar i programmet. När en utbetalning inkommit från banken får du en programnotis längst upp.

Inrikesbetalningar matchas per automatik och resulterar i grön (lyckad), gul (kontrollera) eller röd (misslyckad) post där omatchade hanteras manuellt genom att klicka på dem.

 utbetalningsfil2.png


Utrikesbetalningar däremot skapar en blå informationspost som inte kan matchas manuellt. För att hantera denna får man istället skapa en manuell betalning på leverantörsfakturan och ta bort informationsposten med soptunnan. 

Namnlo_st.png

Vill du läsa mer om lagringen av bankfiler, klicka Har dina leverantörsfakturor i återrapporteringen matchats så återstår det bara att klicka på knappen bokför som du hittar längst ner till höger på sidan. Om de mot förmodan inte har matchats behöver du själv genomföra själva matchningen eller eventuella bortskrivningar. Hur du gör detta kan du läsa mer om här.

 

 

Kundinbetalningar

När du har fått inbetalningar från dina kunder på dina kundfakturor kommer du genom kopplingen med Nordea att få automatisk återapportering på dessa. Dina inbetalningar samlas under fliken Inbetalningar i programmet. När en utbetalning inkommit från banken får du en programnotis längst upp.

Inbetalningarna matchas per automatik och resulterar i grön (lyckad), gul (kontrollera) eller röd (misslyckad) post där omatchade hanteras manuellt genom att klicka på dem.

 

inbetalningsfil_inla_st_nordea.png

Har dina kundinbetalningar i din återrapportering matchats är det sista du behöver göra att klicka på knappen bokför längst ner till höger. Om de mot förmodan inte har matchats behöver du själv genomföra själva matchningen eller eventuella bortskrivningar. Hur du gör detta kan du läsa mer om här.Lagring av bankfiler
Alla återrapporteringsfiler som har lästs in kommer att lagras då återrapporteringen för utbetalningar eller inbetalningar är bokförd. Dessa återrapporteringsfiler sparas i Arkivplatsen, eller i lagringsytan om man ej har tillgång till Arkivplatsen. Den bokförda betalverifikationen kommer att ha en synlig ikon som indikerar den kopplade betalfilen.

Namnlo_st2.png

Vill du läsa mer om lagringen av bankfiler, klicka här.