Nyheter oktober 2016

Följ

Fortnox Bokföring

Lagring av bankfiler

För att möta det lagkrav som säger att underlaget för verifikationen skall bevaras i sin ursprungsform kommer nu alla bankfiler som läses in i Fortnox att sparas och lagras i Arkiv- och Lagringsplatsen. De kommer att bli tillgängliga på betalverifikationen så fort en ut- eller inbetalning bokförts. från verifikationslistan och inne på den aktuella verifikationen kan bankfilen laddas ned i det format som den kom i ifrån banken. Du ser om betalverifikationen har en kopplad fil i form av en filikon.

Lagringen av bankfiler sker på  alla återrapporteringsfiler för inbetalningar och utbetalningar, oavsett om de läses in genom automatisk filöverföring eller manuell inläsning.

 

 

Registrera kvitto via dagskassemall

Det har nu tillkommit en ny flik under Bokföring som heter Registrera kvitto. Den erbjuder en enkel metod för själva registreringen för en anställd som har kvitton för till exempel utlägg och resor. Funktionen fungerar precis som Registrera dagskassa som finns sedan tidigare.

Från början kommer det finnas tre defaultmallar skapade för utlägg, resor och försäljning. Precis som för Registrera dagskassa kan du skapa egna mallar via inställningen Registreringsmallar.
Nu tillkommer även funktionen att kunna kopiera en befintlig mall samt att kunna ändra om malltypen så att den aktuella mallen visas antingen under Registrera dagskassa eller Registrera kvitto.

Under licensen Bokföring har det tillkommit en behörighet för Registrera kvitto så nu kan administratören styra vilka användare som skall kunna registrera kvitton respektive dagskassor. Registreringen kan sedan göras både i webbgränssnittet och i mobilen.

För att läsa mer om Registrera kvitto, klicka här.

 

Se leverantörsfakturabild samtidigt som man lägger upp leverantör

För att förenkla och göra det lättare att lägga till rätt information på en leverantör som inte redan finns i leverantörsregistret så följer den inscannade eller inskickade bilden med. . När du väljer att klicka på en ny leverantörsfaktura och ska skapa den utifrån en inscannad eller inskickad bild så fortsätter bilden att visas i bildmodalen till höger  l vid användande av plustecknet för att Skapa ny leverantör. Därmed behöver du inte skriva ned uppgifterna först eller växla mellan olika fönster i Fortnox.Integration mellan iZettle & Fortnox Bokföring

iZettle är en tjänst som gör det möjligt för företag och privatpersoner att ta betalt när som helst, var som helst. Nu finns det möjlighet att koppla ihop iZettle tillsammans med Fortnox genom en kostnadsfri standardintegration så att du som användare av Fortnox och iZettle kan sluta bekymra dig över all manuell hantering av dina dagskassor.


Varje natt kommer integrationen att kontakta iZettle och hämta hem alla nya transaktioner. Integrationen skapar sedan  alla verifikationerna i Fortnox och bokför dem.

En administratör kommer kunna styra vilka användare som kan se och använda fliken iZettle för integration mellan iZettle och Fortnox. Endast de användare som ges behörighet till iZettle kommer kunna koppla ihop med iZettle, göra inställningar och se historiken.

 

För att läsa mer om kopplingen mellan iZettle och Fortnox, klicka här.

Vill du ha mer information om iZettle, klicka här

 

Fortnox Fakturering 

Information om husfakturering följer med på fakturautskriften

Om du använder dig av en standardmall eller BG mall för dina kundfakturor och fakturerar husarbete kommer nu mer information från husfaktureringen att följa med som information på fakturautsktiften. Den information som följer med till fakturautskriften av en husfaktura är:

- Namn och personnummer samt preliminär skattereduktion för varje köpare som husfakturan gäller.
- Fastighetsbeteckning eller lägenhetsnummer.
- BRF:s organisationsnummer.


Lagersaldo på fakturan

I fakturering och order finns det nu en inställning som gör att lagersaldo visas på en aktuell artikel i registreringsvyn för din kundfaktura eller order. Inställningen finner du under Inställningar - Registreringsvy. För att visa lagersaldo i registreringsvyn väljer du att aktivera Lagersaldoindikator.

När detta är aktiverat så kommer det att tillkomma en ny kolumn i registreringsvyn för kundfakturor och order där aktuell lagersaldo för den valda artikeln visas med färgikoner.

Svart ring = ingen lagervara/ingen lagervarning inställd på artikeln
Grön cirkel = disponibelt antal är högre än lagervarningen
Gul cirkel = disponibelt antal är mellan 0 och lagervarningen
Röd cirkel = disponibelt antal är 0 eller under 0
Fortnox Arkivplats

Exportera bilder från Arkivplatsen

I Arkivplatsen finns det nu möjlighet att exportera allt som finns i Arkivplatsen i en enda zipfil. För att ha möjlighet att komma åt denna funktion behöver du som användare vara administratör.
Längst upp i Arkivplatsen finner du verktyget Ladda ned mapp och via den kan du ladda ned allt som du har i din Arkivplats, eller allt i den öppna mapp du står i.

Exporten av alla dina filer ifrån Arkivplatsen köläggs då och när den är klar får du en klickbar programnotis längst upp i programmet som du klickar på för att starta nedladdningen av zipfilen.

Vill du läsa mer om att ladda ner filer ifrån Arkivplatsen, klicka här

 

Fortnox Lön

Validering av fält för semesterdagar

För att undvika felaktigheter i semester finns det nu en validering som varnar om ett högre värde än semesterrätten anges på fliken Semester i personalkortet.

Rapporter - Lönehistorik

I rapporten Lönehistorik i Fortnox Lön går det nu att göra en sortering på arbetare och tjänstemän.

Exportera löneunderlag

När du väljer att exportera löneunderlag från Fortnox Lön kommer nu listan av anställda endast att innehålla de som har något registrerat i den aktuellt valda löneperioden för export.