Nyheter Februari 2016 Digital Byrå

Följ

Logga in på klient från klientuppgifter

För att förenkla navigering finns nu en länk för att logga in på klienten direkt från sidan med klientuppgifter och tjänster i Digital Byrå.

Användarstöd

För att enklare nå information om funktionalitet går det nu att nå användarstöd direkt i Digital Byrå genom att klicka på frågetecknet till höger på sidan.

 

Filtrering på uppdrag

Det går numera att filtrera aktiviteter i översikt och aktivitetslista på uppdragskategori. Genom att filtrera på ett uppdrag visas endast aktiviteter för tjänster inom valt uppdrag.

 

Länk på aktivitetsnamn

Tidigare öppnades en aktivitet med hjälp av en länk på aktivitetens status. Denna länk har nu förflyttats till aktivitetens namn i kolumnen Aktivitet. Denna förändring är ett steg för att enklare kunna ändra aktivitetens status.

 

Byta status på aktivitet

För att förenkla hanteringen av aktiviteter är det nu möjligt att ändra aktivitetens status direkt från översikt, aktivitetslista och momsuppdrag. När muspekaren förs över aktivitetens status är det möjligt att fälla ut en lista och direkt tilldela aktiviteten en ny status.

 

Tilldela behörighet till Digital Byrå

Sedan en tid tillbaka går det nu att administrera behörighet till Digital Byrå på samma sätt som övriga behörigheter i Fortnox.

 

 

Skapa aktivitet för räkenskapsår samt ett extra år

Tidigare skapades aktiviteter endast upp för klientens aktuella räkenskapsår. Detta skulle kunna leda till att det i anslutning till räkenskapsårets slut saknas aktiviteter om inte ett nytt räkenskapsår skapades upp i direkt anslutning till det föregående året.

För att undvika ett direkt beroende av att nya räkenskapsår kommer aktiviteter, som inte är knutna till en period, framöver att skapas upp för nuvarande räkenskapsår som angetts på klienten samt ett extra år utöver detta.

För tjänster som är knutna till en redovisningsperiod/bokföringsperiod skapas aktiviteter fortfarande upp för ett räkenskapsår och inte för ett extra år.

Exempelvis kommer en tjänst för månadsvis moms på klient med räkenskapsår 20160101-20161231 skapa den sista aktiviteten 12 februari 2017.

 

Nya tjänster:

Löneadministration - Arbetsgivardeklaration samt Betala skatt och arbetsgivaravgifter

Under löneadministration har tjänsterna “Arbetsgivardeklaration” och “Betala skatt och arbetsgivaravgift” tillkommit. Tjänsterna utförs månadsvis med fasta inlämningsdatum och när tjänsten skapas anges första redovisningsperiod och om inlämning sker den 12 eller 26 i månaden efter perioden.

 

Ny uppdragskategori för inkomstdeklaration

Inkomstdeklaration - Upprätta inkomstdeklaration

Under kategori inkomstdeklaration har tjänsten “Upprätta inkomstdeklaration” tillkommit. Tjänsten använder sig av bolagsform och räkenskapsår för att anpassa leveransdatum enligt skatteverkets regler. För juridisk person beror inlämningsdatum på bokslutsdatum samt om deklarationen lämnas på papper eller elektroniskt. För enskild firma och fysisk person avgörs inlämningsdatum genom att ange första räkenskapsår samt om byrån sökt byråanstånd eller ej.

 

Inkomstdeklaration - Upprätta K10 för delägare

Utöver tjänsten upprätta inkomstdeklaration, som anpassas efter bolagsform, finns tjänst för att upprätta K10 bilaga för delägare för de fall där byrån även hanterar delägare knutna till en klient. För tjänsterna anges första beskattningsår samt om byrån sökt byråanstånd eller ej.

 

Bokslut - Egen tjänst

Förutom möjligheten att skapa eget uppdrag introducerar vi nu möjligheten att skapa egna tjänster under uppdragskategorin Bokslut. Genom att välja “Egen tjänst” går det nu att ange titel för tjänsten och på så sätt skapa egna tjänster.