Nyheter Juni 2016 Digital Byrå

Följ

Klientansvarig

För att veta vem som är ansvarig för en klient finns nu möjligheten att ange klientansvarig på klienter i Digital Byrå. Klientansvarig är synlig i en egen kolumn i klientregistret och anges under klientens grunduppgifter i Digital Byrå.


Ändra handläggare på aktivitet

Sedan tidigare går det att ändra handläggare på en tjänst men nu finns även möjligheten att ändra handläggare på enskilda aktiviteter.
Ändringen görs i aktivitetens handläggarfält.


Länk för att visa ej klara aktiviteter

När Digital Byrå öppnas visas aktiviteter för ett datumintervall som sträcker sig från tio dagar bakåt och tjugo dagar framåt i tid. Om det finns aktiviteter som ej är klara som ligger mer än 10 dagar bakåt visas en varning. Denna varning har nu kompletteras med en länk som ändrar datumurvalet för att visa alla aktiviteter bakåt i tid som ej är klara.


Kommentar på tjänst

Förutom kommentar på aktivitet går det nu också att skriva kommentar på tjänster. En kommentar på tjänst är synlig på såväl tjänsten som dess aktiviteter och markeras med ett "i".

1.png

 

Årsredovisning

En ny kategori för årsredovisningstjänster har tillkommit.
Årsredovisning samlas under kolumnen Bokslut i översiktsvyn och innehåller tjänsterna:

  • Årsredovisning
  • Upprätta årsredovisning
  • Årsstämmoprotokoll
  • Skicka in årsredovisning
  • Egen tjänst på årsredovisning


Inkomstdeklaration för privatperson

Inkomstdeklaration har fått en ny tjänst som heter "Inkomstdeklaration för privatperson" som är anpassad till regler för fysisk person. Denna tjänst har tillkommit för de fall där man på klienten även hanterar deklarationen för privatpersoner med anknytning till bolaget.


Digital tjänst för återrapportering på kundfakturor

Tjänsten Digital återrapportering på kundfakturor visar med aktiviteten "Betalningar att bokföra" i Digital Byrå när nya inbetalningar har lästs in med betalfil eller inkommit automatiskt via bankintegration.

 

Förändring av Digitala utbetalningar på leverantörsfakturor

På Digitala utbetalningar har aktiviteten "Fakturor att betala" delats upp i "Fakturor att betala" och "Fakturor med inaktiv betalfil" för att enklare se om det faktiskt finns fakturor som behöver betalas.

 

Dokumenthantering

På klienterna finns nu en ny flik med namnet "Dokument" där det är möjligt att skapa mappar och lagra dokument rörande klienten.
Dokumenten lagras för byrån och är ej tillgängliga för klienterna.