Lagring av bankfiler för återrapportering

Följ

Bokföringslagen säger att underlaget för verifikationen skall bevaras i sin ursprungsform. Därför kommer nu alla bankfiler som läses in i Fortnox att sparas och lagras. Filen läggs i Arkivplatsen men nås även direkt från betalverifikationen, även om man endast har tillgång till Lagringsytan och saknar Arkivplatslicens.

När du godkänner och bokför en återrapportering av en inbetalning eller en utbetalning kommer den inlästa bankfilen att lagras i Fortnox per automatik. Betalningsverifikationen kommer att få en ikon som indikerar en kopplad fil och den är synlig i verifikationslistan och inne på den aktuella verifikationen.

1.png

 

2.png

Du kan när som helst ladda ned den kopplade bankfilen genom att klicka på ikonen.

 

 

Arkivplatsen

I Arkivplatsen lagras bankfilerna först under Inbox - Bankfiler och flyttas därefter till Kopplade filer - Bankfiler när Utbetalning eller Inbetalning bokförs utifrån filen. Har du  den automatiska kopplingen till Handelsbanken eller Danske Bank så kommer alltså alla bankfiler som skickats till dig att lagras, först i mappen Bankfiler under Inbox och sedan på betalverifikationerna.

3.png

4.png