Fortnox Användarstöd

Registrera kvitto i Fortnox Bokföring

Registrera kvitto är en enkel metod i Fortnox Bokföring för en anställd som ska registrera kvitton för exempelvis utlägg och resor.

 

Behörighet

Fliken fungerar på samma sätt som Registrera dagskassa men ger alltså möjlighet att styra vilka användare som skall få registrera vad. För att få tillgång till Registrera kvitto behöver du behörigheten Registrera kvitto som du ställer in under Administrera användare. Klicka på Bokföringsikonen på aktuell användare och där finner du inställningen för att ha tillgång till Registrera kvitto.

01.png

 

Mallar för registrering

Under Inställningar finns möjligheterna till att skapa egna registreringsmallar för dina kvitton. Klicka på Inställningar och sedan väljer du att öppna Registreringsmallar. Som standard kommer det att finnas tre exempelmallar i listan, Försäljning av typen dagskassa samt Resa och Utlägg av typen kvitto.

02.png

 

Här kan du även kopiera en befintlig mall, t.ex. ta en kopia på en exempelmall och modifiera denna så att den passar för ett specifikt ändamål. Alla registreringsmallar som inte behövs kan raderas inifrån respektive mall.

För att skapa egna mallar klickar du på Skapa ny och har där möjlighet att ställa in om mallen du skapar skall synas under fliken Registrera dagskassa eller Registrera kvitto. Vad du väljer styr även vad som ska synas och kunna användas i mobilen.

För att särskilja kvitton från övriga registreringar via registreringsmallar kan det vara användbart att välja en särskild verifikationsserie för dessa. Då kan man under Bokföring - Verifikationer enkelt filtrera ut den verifikationsserien.

03.png

 

Läs mer här: Inställningar - Registreringsmallar

 

Registrera kvitto

När du har gått igenom inställningarna och eventuellt skapat de mallar du behöver går du till fliken Registrera kvitto för att göra dina registreringar.

04.png

 

Läs mer här: Registrera dagskassa


Exempelmallar

Utlägg

U1.png
U2.png
U3.png

 

Försäljning

F1.png
F2.png
F3.png

 

Resa

R1.png
R2.png
R3.png