Registrera kvitto i Fortnox Bokföring

Under bokföring hittar du fliken Registrera kvitto. Den erbjuder en enkel metod för själva registreringen för en anställd som har kvitton för till exempel utlägg och resor, med mera.

Fliken fungerar på samma sätt som Registrera dagskassa men ger alltså möjlighet att styra vilka användare som skall få registrera vad. För att få tillgång till Registrera kvitto behöver du behörigheten Registrera kvitto som du ställer in under Administrera användare. Klicka på Bokföringsikonen på aktuell användare och där finner du inställningen för att ha tillgång till Registrera kvitto.

01.png

 

Under inställningar så finner du möjligheterna till att skapa egna registreringsmallar för dina kvitton. Klicka på Inställningar och sedan väljer du att öppna Registreringsmallar. Som standard kommer det att finnas tre exempelmallar i listan, - Försäljning - av typen dagskassa, samt - Resa - och - Utlägg - av typen kvitto.

(OBS! Dessa exempelmallar kommer endast finnas tillgängliga för nyskapade databaser.)

02.png

Här kan du även välja att kopiera en befintlig mall, t.ex. ta en kopia på en exempelmall och modifiera denna så att den passar för ett specifikt ändamål. Alla registreringsmallar som inte behövs kan raderas inifrån respektive mall.

För att skapa egna mallar klickar du på Skapa ny och har där möjlighet att ställa in om mallen du skapar skall synas under fliken Registrera dagskassa eller kvitto. Vad du väljer styr även vad som ska synas och kunna användas i mobilen.

För att särskilja kvitton från övriga registreringar via registreringsmallar kan det vara användbart att välja en särskild verifikationsserie för dessa. Då kan man under bokföring verifikationer enkelt filtrera ut den verifikationsserien.

03.png

Vill du läsa mer om hur du gör för att skapa egna mallar, klicka här.

När du har gått igenom inställningarna och eventuellt skapat de mallar du behöver går du till fliken Registrera kvitto för att göra dina registreringar.

04.png

 

Vill du läsa om hur du arbetar med att registrera dagskassor, klicka här.

Exempelmallar för registrera kvitto som återfinns i nyskapade databaser

- Utlägg -

U1.png
U2.png
U3.png

 

- Försäljning -

F1.png
F2.png
F3.png

 

- Resa -

R1.png
R2.png
R3.png