Fortnox Användarstöd

Felsökningsguide - Inget värde på lönebeskedet

Jag har ett schema på en anställd men får inget värde när jag förhandsgranskar lönebeskedet, vad kan vara fel?


Om du har skapat en lönekörning och upptäcker vid förhandsgranskning av lönebeskeden att vissa anställdas lönebesked saknar värde, beror det på att en inställning på den anställde saknas.

 

Lösning:

1. Klicka på Inställningar längst upp till höger och välj Lön.

2. Välj Avtal för Arbetare - Allmänt eller Avtal för Tjänstemän - Allmänt, beroende på vad din anställde tillhör för personalkategori.

Ska_rmavbild_2019-06-20_kl._14.07.31.png

Ska_rmavbild_2019-06-20_kl._14.08.58.png

 

3. Under dessa inställningar finns en JA/NEJ fråga för Automatisk schematid. Om denna står på NEJ anpassas inte schemat efter personalkortet.

4. Ändra den till JA, så tillämpas schemat.

5. Om lönebeskedet redan är skapat, behöver man efter ändringen, gå in på lönebeskedet på nytt och klicka på Återskapa lönebesked längst upp till höger och då uppdateras lönebeskedet enligt de nya uppgifterna.

02.png