Nyheter Oktober 2015 Digital Byrå

Följ

Översikt och aktivitetslista

Navigering mellan översikt och aktivitetslista har ändrats från ikoner till höger i vyn "Alla uppdrag" till flikar med namn som nu ligger till vänster i vyn.

 

Historik på aktivitet

Det går nu att se historik på aktiviteter. Historiken visas på en flik inne på aktiviteten vilken nås genom att man klickar på aktivitetens status.

För de aktiviteter som ännu inte haft någon förändring sedan uppdateringen infördes visas en text att historik inte är tillgänglig.

 

Märkning med bokföringsperiod

Aktiviteter som är kopplade till en bokföringsperiod, som exempelvis moms- och bokföringsaktiviteter, märks nu upp med perioden så att man enkelt kan se vilken period en aktivitet tillhör.

 

Radera tjänst

Det finns nu möjlighet att radera en tjänst och dess aktiviteter. Funktionen har tillkommit eftersom man i dagsläget inte kan ändra en tjänst om man exempelvis råkar skapa en med fel inställningar.

Det finns ännu inga begränsningar på denna funktion utan raderar man tjänsten försvinner den och alla dess aktiviteter för gott. Knappen för radering finns i vyn för tjänsten som man når att klicka på tjänstens namn i uppdragslistan.

Om en tjänst ska upphöra ska man dock sätta ett slutdatum på tjänsten och inte radera den.

 

Redigera klient

Funktionaliteten för att redigera klient som finns i dagens klienthanterare går nu att komma åt direkt ifrån Digital Byrå. Funktionen finns i verktygsfältet till höger i klientregistret.

 

Tjänster

Ett antal nya tjänster har tillkommit med förinställda defaultvärden under kategorierna Moms, Kundfakturor Leverantörsfakturor och Bokföring.