Nyheter December 2015 Digital Byrå

Följ

Ändra handläggare på tjänst

Det går nu att ändra handläggare på en tjänst efter att den är skapad. Ändringen görs genom att klicka på tjänsten under fliken Uppdrag och därefter redigera handläggarna. Även metoden för att välja handläggare har uppdaterats med en ny komponent som gör det möjligt att söka fram handläggare genom att börja skriva i fältet.

Vid Spara uppdateras tjänsten och tjänstens aktiviteter från dagens datum och framåt.

 

Ändra påminnelse och varning på tjänst

Utöver handläggare går det nu också att redigera påminnelse och varningstid för tjänst.

Precis som för handläggare uppdateras tjänsten och dess aktiviteter från dagens datum och framåt.

 

Historik på tjänst

I samband med att det nu går att göra ändringar på tjänst har historik för tjänsten införts. Historiken är synlig i en tabell längst ner på tjänstens sida och visar förändringarna som gjorts.

 

Samlad behandlingshistorik

Utöver historik inne på tjänst och aktivitet finns nu en sida för samlad behandlingshistorik på klientnivå för byråns klienter. Denna sida nås genom att klicka på användarnamnet och därefter välja behandlingshistorik. Sidan kommer framöver att utökas med filtrering och sökfunktionalitet.Förvalt datumintervall i Översikt och Aktivitetslista

Tidigare valdes aktuell månad som förvalt datumintervall för översikt och aktivitetslista men detta resulterade i väldigt tvära bryt vid årsskiften.

Nu sätts istället datumen dynamiskt och visar aktiviteter från 10 dagar bakåt och 20 dagar framåt från dagens datum.

 

 

Överlappande tjänster

Möjligheten för överlappande tjänster(dubbletter) var tidigare begränsad men för att exempelvis möjligöra byte av Momsperiod från årsvis till kvartal/månad, då man redovisar flera perioder vid samma tidpunkt, har detta ändrats. Finns det en existerande tjänst visas nu istället en varning innan tjänsten sparas.

 

Länk till aktivitet

Länken till att utföra en aktivitet på klienten visades tidigare bara i Översikten och i Aktivitetslistan men har nu lagts till även inne på aktiviteten där man ändrar dess status och skriver eventuell kommentarer.

 

 

Nya tjänster:

Löneadministration

En uppsättning nya tjänster under uppdragskategorin Löneadministration har tillkommit. Utöver de som tillkommit kommer inom kort även tjänsterna “Arbetsgivardeklaration” och “Betala skatt och arbetsgivaravgifter”.


Bokslut

En ny uppsättning tjänster under kategori Bokslut har nu tillkommit.