Semesterskuldlistan

Följ

Jag får fel på min semesterskuldlista, vad kan jag kolla?

Om du finner fel på semesterskuldlistan i Fortnox Lön kan detta bero på många olika faktorer och kan skilja sig från anställd till anställd. För att reda ut fel på semesterskuldlistan följer här några exempel på delar man kan kontrollera.


Lösning:

1. Välj att kontrollera att sysselsättningsgraden och arbetstidsschemat på personalkortet stämmer. Personalkortet hittar du genom att klicka på Register längst upp till höger i programmet och sedan väljer du registret Personal. Kontrollera sysselsättningsgraden och arbetstidsschemat på flikarna Anställning och Semester.

1.png


 

2.png


2. Kontrollera övriga semesterinställningar på personalkortet. Till exempel vilken regel tillämpas eller eventuella ingående skulder.

3.png

3. Kontrollera hur avtalet är inställt under inställningar. Kontrollera Avtal för arbetare - Allmänt och Avtal för Tjänstemän - Allmänt.4. Kontrollera hur semesteravtal är inställt under inställningarna. Kontrollera att Avtal för arbetare och Avtal för Tjänstemän är rätt inställda enligt de regler ni följer på ert företag.


5. Kontrollera att gamla semesterregistreringar inlagda i Kalendariet stämmer. Kontrollera även sjukfrånvaron och övrig frånvaro som är registrerad i kalendariet. Du kan använda knapparna ovanför kalendariet för att ställa in vilket löneintervall du vill se. Välj ett från och ett till och med datum och klicka på sök. För att kontrollera specifika dagar väljer du att markera den aktuella dagen för att se dess registrering under själva kalendariet.

4.png