Hantera leverantörbetalningar via SEB enligt SEPA i Fortnox

Följ

Bakgrund

SEPA är en förkortning för Single Euro Payments Area och är ett gemensamt betalningsområde i Europa med valutan Euro (EUR). Det är ett initiativ som medför lagkrav från EU med målet att förenkla för privatpersoner, företag och myndigheter att göra affärer och skicka betalningar inom EU och EES.

Ett nytt filformat kommer på sikt att ersätta tidigare filformat inom Europa. Olika banker kommer att hantera övergången till SEPA på olika sätt. Det nya filformatet följer ISO-standarden ISO20022/XML.  För dig som kund innebär det  att du mellan Fortnox och SEB kommer hantera två nya filtyper i det nya formatet, dock till en början endast för utlandsbetalningar:

Lev.betalningar, utrikes: pain
Lev.betalningar, återrapportering, utrikes: camt
Kundinbetalningar, utrikes: camt


Hur fungerar det i Fortnox?

Om du har SEB som din bank så behöver du skaffa ett avtal med banken som gäller SEPA-betalningar, om detta inte görs kommer utlandsbetalningar via SEB beläggas med en kostnad för konverteringstjänst för att kunna fungera. Detta nya filformat innebär också en del förändringar i Fortnox Bokföring när det gäller leverantörsbetalningar.

Under Inställningar - Bankinställningar kan du nu även välja Swedbank och SEB som bank. För SEB krävs det att du fyller i SEB's interna kundnummer för att kunna genomföra SEPA-betalningar. Detta interna kundnummer hittar du på avtalet du skriver med banken, och ska inte förväxlas med annat kundnummer hos SEB.Skapa betalfil

När du kontrollerat bankinställningarna går du till fliken Leverantörsfakturor och markerar de fakturor du vill skicka iväg för betalning. Klickar du på filtret Obetalda sorteras listan så att endast de obetalda fakturorna visas. Klicka sedan på knappen Betalfil nere till höger.

1.png

 

Du kommer då till nedanstående vy. När du har SEB som vald bank kommer det finnas två knappar om du har fyllt i SEB’s interna kundnummer - Skapa LB-FIL och Skapa LB + ISO20022-FIL. Gäller det inrikes betalningar spelar det ingen roll vilken knapp som används, en LB-fil skapas oavsett. Om du har  avtal för SEPA-betalningar med SEB ska du klicka på skapa LB + ISO20022-FIL i alla lägen. Det kommer då att skapas två olika filer, beroende på vad det rör för utbetalningar:

  • LB-fil för inrikesbetalningar
  • pain.001-fil i  ISO-20022/XML-format för utrikesbetalningar


2.png

De filer som skapas laddar du sedan upp på banken via internetbanken för SEB.

 

Utlandsbetalningar i SEK

Nu blir det också möjligt att göra utlandsbetalningar i SEK till utländska leverantörer. Detta gör du genom att välja en landskod på leverantören som inte är SE eller blank. Sedan skapar du en leverantörsfaktura som är i SEK. Då hamnar denna automatisk i den nya ISO -filen och hanteras som en utlandsbetalning i SEK. 

Kreditfakturor
I det nya filformatet inskränks möjligheterna gällande kredithantering. För betalningar i EUR finns ej längre möjlighet att skicka kreditfakturor. Det är dock möjligt att skicka EN kreditfaktura per leverantör i annan valuta än Euro om det finns en debetfaktura på ett högre belopp till samma leverantör. Bevakning av kreditar försvinner helt, oavsett valuta.

 

Återrapportering av betalningar

Återrapporteringsfilen från SEB för utlandsbetalningar kommer att vara i formatet .camt. 

Filen innehåller både ut- och inbetalningar, vilket innebär att samma fil kan användas för att matcha både leverantörsbetalningar och kundinbetalningar.   

 

Vill du läsa mer om återrapportering av inbetalningar, klicka här.
Vill du läsa mer om återrapportering av utbetalningar, klicka här.