Nyheter September 2016

Följ

Fortnox bokföring


Stöd för SEPA-betalningar hos SEB
SEPA är en förkortning för Single Euro Payments Area och är ett gemensamt betalningsområde i Europa med valutan Euro (EUR). Det är ett initiativ som medför lagkrav från EU med målet att förenkla för privatpersoner, företag och myndigheter att göra affärer och skicka betalningar inom EU och EES.

Ett nytt filformat kommer på sikt att ersätta tidigare filformat inom Europa. Det nya filformatet följer ISO-standarden ISO20022/XML. Formatet innebär att bankens funktion för bevakning av kreditnotor upphör för Euro. 

Från och med den 8e oktober 2016 utförs SEB-betalningar i Euro i det nya filformatet som kommer stödjas i Fortnox från mitten av september. Inrikesbetalningar i SEK (LB) förblir oförändrat, likaså utrikesbetalningar som inte är i Euro (SISU).

Bankinställningar har nu flera val som Swedbank och SEB. För SEB gäller det att fylla i SEB's interna kundnummer som du som kund kommer hitta på det avtal du skriver på med SEB.

Vill du läsa mer om SEPA och hur leverantörsbetalningar hanteras via SEB, klicka här.


Övriga förbättringar i Fortnox Bokföring:

- Verifikation utan belopp.
Arbetar du med kvantitetsredovisning kan du nu skapa dig en verifikation i bokföringen som endast innehåller förändringar i kvantitet, utan att verifikationen behöver innehålla belopp. Det ger möjligheten att förändra, rätta till och underhålla kvantitetsredovisningen i de tillfällen där man inte vill ha med belopp till bokföringen. Till exempel om du vill få in antal mil på skattefri milersättning och redan har bokfört halva året. I det exemplet kan då en verifikation med endast kvantitet utan belopp vara användbar för att få kvantitetsredovisningen korrekt.

- Skapa konto vid överföring av ingående balanser i kontoplanen.
Om du skapat ett nytt bokföringskonto i föregående räkenskapsår så kommer det nu räcka att det finns bokföring på detta när verktyget för överföring av ingående balanser används i kontoplanen. Du kommer alltid få frågan om du vill skapa de nya kontona i innevarande räkenskapsår och då förs även ingående balanser över till de nyskapade kontona.

- Tillgång till samtliga leverantörsfakturor om leverantörsfaktura med attestflöde är på.
Nu kan ni som arbetar med leverantörsfakturaattest med attestflöde i ert företag och har användare som inte skall attestera men ändå skall kunna följa leverantörsfakturorna göra det. Dessa användare har nu bl.a. möjlighet att se leverantörsfakturor i listan och gå in på en leverantörsfaktura för att läsa.

- Händelser på inkomna fakturor.
Under flikarna leverantörsfakturor och inkomna fakturor samt på fakturorna har du nu utökad historik. En ikon ger mer information om händelser  om du håller musen över den, bl.a. kan du se information om källa, typ och se händelser från fakturatolkningsflödet.

- Ändra eller radera verifikationer kopplade till periodisering.
När man ändrar i eller raderar en verifikation som är knuten till en periodisering så slår det igenom på periodiseringsrapporten och den kommer inte att stämma förrän man ändrat tillbaka på verifikationen. För att undvika detta får man nu en varning när en verifikation som är kopplad till periodiseringar ändras eller raderas med en hänvisning till att reglera detta med en manuell verifikation istället om man vill hålla periodiseringsrapport fri från avvikelser.

- Momsdeklarationens ruta i kontoplanen.
För att förenkla och göra det tydligt kommer du nu i kontoplanen att ha möjlighet att se i vilken ruta i momsdeklarationen som varje momskod kommer hamna.

 

Fortnox Fakturering

Följande har förändras och förbättrats:

- Det finns ett ytterligare filter i kundfakturalistan som heter "Att hantera". Detta filter visar endast de fakturor som inte är slutbetalda eller makulerade.


- Prestandan har förbättras vilket ger att kundfakturalistan nu ska laddas snabbare.

- För att förenkla att skicka fakturor via Nox Finans så har nu klubban i överkant på dina fakturor tagits bort och ersatts av en ny knapp i nederkant. Du finner den inne på en faktura och längst ner i kundfakturalistan när du vill skicka fler än en faktura.


Fortnox Autogiro

Du kan nu genomföra en kreditdragning i Autogiro, om det till exempel är så att det av någon anledning har dragits för mycket på en kund och detta ska betalas tillbaka via Autogirot.Det innebär att det nu är möjligt att både skapa en kreditfaktura med betalningsvillkoret Autogiro samt att det finns möjlighet att skapa upp ett betalningsuppdrag som är en utbetalning till kunden. 
För att utbetalningarna via autogiro ska fungera, behöver du kontakta din bank då detta är en tilläggstjänst till det avtal du har med banken.

Fortnox Övrigt

- Möjlighet att skriva ut listor och register
I Fortnox finns det många olika register och listor så som kundregister, leverantörsregister och kundfakturalista, leverantörsfakturalista.

Det går att skriva ut alla dessa typer av listor och register ifrån Fortnox för att få ut det på papper. Ovanför varje register och lista som du finner i programmet kommer du att finna ikonen "skriv ut lista", vilket betyder att den aktuella listan du är på går att skriva ut genom att klicka på den. Det är bara den aktuella sidan av den lista eller det register du står på som kommer att skrivas ut när du klickar på knappen och inte hela listan eller registret. Då får du byta sida om du har flera för att välja att skriva ut nästa.

För att skriva ut den aktuella lista som du står i väljer du att klicka på ikonen "skriv ut lista".

 

- Kopiera API-kod för integration.
När du använder dig av en integration i Fortnox behöver du kunna skicka din API-kod till din externa integratör. För att förenkla detta har du nu möjlighet att kopiera API-koden direkt från rutan, för att enklare få ut den och kunna skicka den vidare. Om du lägger till en integration under administrera användare öppnas en ny ruta där du ser din API-kod. Till höger om koden har du en ikon som kopierar API-koden till utklipp. 

Vill du komma åt denna kod vid ett annat tillfälle får du upp rutan genom att klicka på nyckeln i kolumnen API-kod. Knappen för att kopiera API-koden syns inte i alla webbläsare, men själva koden är alltid markerad då rutan öppnas så det går att trycka ctrl+c (cmd+c om Mac) direkt utan att behöva markera på egen hand.

 

- Integrationer listas i Systemdokumentationen.
Under rapporter går det att skriva ut Systemdokumentationen som beskriver bokföringssystemets organisation och uppbyggnad. I denna dokumentation kommer nu även eventuella integrationer och vad de har åtkomst till i Fortnox att finnas listade och medtagna.