Förändringar i filformat i samband med SEPA-övergången

Följ

Vad är SEPA?
SEPA är en förkortning för Single Euro Payments Area och är ett gemensamt betalningsområde i Europa med valutan Euro (EUR). Det är ett initiativ som medför lagkrav från EU med målet att förenkla för privatpersoner, företag och myndigheter att göra affärer och skicka betalningar inom EU och EES.

Vad innebär SEPA?
Ett nytt filformat kommer på sikt att ersätta tidigare filformat inom Europa. Olika banker kommer att hantera övergången till SEPA på olika sätt. Det nya filformatet följer ISO-standarden ISO20022/XML. Formatet innebär att bankens funktion för bevakning av kreditnotor upphör. För dig som kund innebär det även att du mellan Fortnox och din Internetbank kommer hantera två nya filtyper på det nya formatet, dock till en början endast för utlandsbetalningar:

Lev.betalningar, utrikes: pain
Lev.betalningar, återrapportering, utrikes: camt
Kundinbetalningar, utrikes: camt

I Fortnox kan du hantera dina filer på följande sätt för din bank

SEB:
Från och med den 8.e oktober (ej 10.e som tidigare kommunicerats) utförs SEB-betalningar i Euro i det nya filformatet (ISO20022) som kommer stödjas i Fortnox från senast den 26.e september. Inrikesbetalningar i SEK förblir i det gamla formatet (LB), utrikesbetalningar som inte är i Euro (SISU) kan göras i båda formaten.

Som kund hos SEB kommer du som vill använda det nya filformatet att behöva avtala om detta med banken, samt därefter lägga in SEBs interna kundnummer i Fortnox under bankinställningar. Detta är inte tvingande, det kommer fortfarande vara möjligt att göra utlandsbetalningar i det gamla formatet (SISU) eller direkt på Internetbanken, utan betalfil. Nu blir det också möjligt att göra utlandsbetalningar i SEK till utländska leverantörer. I det gamla formatet kommer utlandsbetalningar i Euro att bli mycket dyrare, de kommer att hanteras och prissättas som övriga utlandsbetalningar. För mer information se SEBs prislista under rubriken Internationella betalningar --> Avgående betalningstransaktioner. SEB's hemsida.


Du som regelbundet gör SEPA-betalningar i Euro bör alltså ta kontakt med sin företagsrådgivare eller kundansvarige. För att upplägget skall bli klart i tid bör det ske minst två veckor innan den 8.e oktober 2016. Då tecknas avtal mellan kund och SEB för produkten "Leverantörsbetalning till utlandet via filformatet XML ISO20022”.


Nordea:

Efter 31a oktober kommer det inte längre gå att göra utlandsbetalningar i filformatet LB. PO3 (Corporate File Payments filformat) som redan stöds i Fortnox kommer att fungera som vanligt för inrikes och utlandsbetalningar i internetbanken Företag. Detta gäller även för betalningar i Euro. Som kund hos Nordea kommer du inte behöva avtala med banken för att använda det nya filformatet. Kunder som använder Nordeas Girolink för PO3 filer, bör kontakta Nordea.

ISO20022/XML kommer preliminärt att införas i Fortnox 2017/2018.


Handelsbanken:
Från den 15e juni 2017 skall alla nya filer som skapas och skickas mellan Handelsbanken och Fortnox vara på ISO20022/XML-format. Alla befintliga Handelsbanken-kunder med automatisk bankintegration till Fortnox kommer då automatiskt konverteras till det nya filformatet, utan att behöva signera något nytt avtal.
För återrapportering är det också en en fil på nytt format så antalet filer att hantera minskar.
Obs! Kunder som hanterar filer manuellt kommer fortfarande att skapa filen i Fortnox i LB-fil format för uppladdning Handelsbanken.


Swedbank:
Ingen påverkan på betalningar inom närtid då dessa konverteras på bankens sida. Kundinbetalningar som görs i Euro kommer inte längre redovisas i fil (BGMAX). Som kund hos Swedbank kommer du behöva avtala med banken för att använda det nya nya filformatet.

ISO20022/XML kommer preliminärt att införas i Fortnox 2017/2018.


Danske Bank:
Ingen påverkan på betalningar inom närtid då dessa konverteras på bankens sida. Kundinbetalningar som görs i Euro kommer inte längre redovisas i fil (BGMAX) vilket även påverkar den automatiska kopplingen. Som kund hos Danske Bank kommer du inte behöva avtala med banken för att använda det nya filformatet.

ISO20022/XML kommer preliminärt att införas i Fortnox 2017.

 

Vill du läsa mer om vilka filformat som används av bankerna idag, innan denna förändring genomförs, klicka här

Vill du veta mer om bankinställningarna klicka här.