Fortnox Användarstöd

De fem vanligaste frågorna - Bokföring

Fråga: Hur överför jag ingående balanser?

Svar: Balanserna överförs under Register - Kontoplan. Uppe till höger finns valet Överför balanser från föregående år . När ni klickar på knappen så förs balanserna från föregående år över till det räkenskapsåret som ni står i. Tänk därför på att alltid stå i det räkenskapsår som balanserna ska föras över till.
Läs mer här: Överföring av ingående balanser

 

Fråga: Hur periodiserar man en verifikation?

Svar: När du ska periodisera en verifikation i Fortnox Bokföring klickar du på knappen Skapa ny i din verifikationslista. Lägg in en beskrivning och klicka sedan på Periodisering som du finner uppe i det högra hörnet av programmet. I rutan som öppnas fyller du i uppgifterna för den aktuella periodiseringen. Du ställer in period, frekvens, vilken verifikationsserie periodiseringen ska bokföras i och fyller i ett balanskonto periodiseringen ska utföras ifrån samt ett intäkts- eller kostnadskonto. Avsluta med att benämna din periodisering och klicka på Lägg till
Läs mer här: Periodiseringar

 

Fråga: Jag får felmeddelande om att momskod eller verifikationsserie saknas när jag tar ut momsrapport?

Svar: Man behöver kolla så att man har satt Momskod R1 och R2 på två utav sina bokföringskonton. R1 står för fordran moms och R2 står för skuld moms. Gällande verifikationsserie behöver man under Inställningar - Bokföring - Verifikationsserie koppla en verifikationsserie till "funktionen" momsrapport i högerspalten.

 

Fråga: Hur kan jag felsöka diff mellan huvudbok och reskontra?

Svar: Det finns olika saker som gör att en differens uppstår mellan huvudbok och reskontralistan.
1. I allra flesta fall har man bokfört någonting som påverkar balansen utanför själva reskontran.
2. Man kan också ha genomfört en betalning via reskontra som man sedan har stukit på bokföringsverifikatet. Styker man en verifikation påverkar detta inte reskontran, det är endast när man raderar verifikatet helt.
3. Man kan ha varit inne i kontoplanen och korrigerat IB manuellt.

Läs mer här: Felsökningsguide - Differens mellan reskontra och huvudbok

 

Fråga: Hur fungerar Stäm av konto?

Svar: Kortfattat är denna funktion till för att man enkelt ska kunna stämma av sitt bankkonto. Man kan ifrån banken hämta en transaktionsfil som man laddar upp i programmet. Programmet kan där automatiskt matcha poster som stämmer överens med varandra (bokföring och bank). Matchning görs på datum och belopp. Läs mer här: Stäm av konto