De fem vanligaste frågorna - Bokföring

Följ

Fråga: Hur överför jag ingående balanser?

Svar: Balanserna överförs genom att gå in via Register > Kontoplan. Uppe till höger i bild finner ni valet “ Överför balanser från föregående år” . När ni klickar på knappen så förs balanserna från föregående år över till det räkenskapsåret som ni står i. Tänk därför på att alltid stå i det räkenskapsår som balanserna ska föras över till.

 

Fråga: Hur periodiserar man ett verifikat?

Svar: När du ska periodisera en verifikation i Fortnox Bokföring klickar du på knappen Skapa ny i din verifikationslista. Lägg in en beskrivning och klicka sedan på Periodisering som du finner uppe i det högra hörnet av programmet. I rutan som öppnas fyller du i uppgifterna för den aktuella periodiseringen. Du ställer in period, frekvens, konto, vilken verifikationsserie periodiseringen ska bokföras i samt om du vill benämna din periodisering på något speciellt sätt. Avsluta med att klicka lägg till.

 

Fråga: Hur skapar man en konteringsmall?

Svar: För att lägga upp en konteringsmall klickar du på inställningarna uppe i högra hörnet och väljer sedan Bokföring - Konteringsmallar. Klicka på Skapa ny och fyll i vilken kod och benämning du vill att mallen ska ha. Koden används för att du snabbt ska kunna söka fram mallen när du ska använda den. Välj sedan om du vill använda dig av mallen på verifikationer eller på leverantörsfakturor.

När du lägger upp en mall för verifikationer får du även välja vilken verifikationsserie och beskrivning du vill använda dig av.

Fyll i de konton du vill använda dig av, eventuellt kostnadsställe, projekt och transaktionsinfo. I kolumnen Formel utgår du utifrån totalsumman och fördelar sedan beloppet genom att använda knapparna över kolumnen eller tangentbordet. För de belopp som ska vara i kredit börjar du med ett minustecken. Ange en formel per kontorad. Avsluta med att spara.

 

Fråga: Hur kan jag hitta diffen i min bokföring?

Svar: Ett tips är att använda funktionen “ Sök belopp”.
Gå in på Bokföring - Sök belopp och fyll i vilket belopp det är du vill göra en sökning på (i detta fall differensen ni letar efter). Du har även möjlighet att utöka din sökning genom att välja en specifik verifikationsserier, ett visst datumintervall eller ett visst konto. Sökningen görs på totalbelopp per verifikationsrad.

Om det finns verifikationer med det belopp du sökt på kommer sökresultaten att visas i en lista och du kan se verifikationernas serie, bokföringsdatum, beskrivning, konto, transaktionsinfo samt om beloppet bokats upp i debet eller kredit.

 

Fråga: Hur fungerar stäm av konto?

Svar: Stäm av konto är ett hjälpmedel för att underlätta och effektivisera hanteringen av att stämma av sina konton. Funktionen finner du under fliken Bokföring - Stäm av konto. Antingen stämmer du av med hjälp av en bankfil eller så gör du avstämningen genom att bocka i bokföringstransaktionerna manuellt.