Fortnox Användarstöd

De fem vanligaste frågorna - Klienthanterare

Fråga: Hur lägger man till en konsult på en klientdatabas?

Svar: För att lägga till en konsult på klientens databas så går ni in under Administrera användare på byråns databas. Klicka sedan på symbolen för klienthanteraren under rubriken Program/Behörighet på konsultens rad. Här bockar ni sedan i vilka klienter som konsulten ska ha tillgång till.

 

Fråga: Varför har jag inga program på klientdatabasen?

Svar: Om ni inte ser några program uppe till vänster när ni loggar in på klientens databas beror detta på att ni inte har blivit tilldelade behörighet för programmen. Systemadministratören på klientens databas behöver då logga in och under Administrera användare och tilldela er de behörigheter ni behöver.

 

Fråga: Hur lägger man till nya klienter?

Svar: Det finns två sätt att lägga till nya klienter.

Skapa en ny klient:
För att skapa en ny klient som inte sedan tidigare har ett Fortnox konto går ni in på er klienthanterare och trycker på ”Skapa ny” uppe i högra hörnet. Ni får sedan en guide där ni bland annat behöver bestämma om klienten ska ha egen tillgång till programmet och i sådana fall vem fakturan ska skickas till.

Sammankopplas med klienten:
Har klienten redan ett Fortnox konto som ni vill ha tillgång till, behövs en sammankoppling göras. Ni behöver då i en sammankopplingsblankett fylla i information om klienten och om er byrå. Sedan ska systemadminsitratören alternativt firmatecknaren på klientens databas signera blanketten.

 

Fråga: Hur redigerar jag kundens namn och organisationsnummer i klienthanteraren?

Svar: Er klients namn och organisationsnummer som står i klientlistan plockas upp från klientens företagsuppgifter. Korrigerar ni företagsuppgifterna så kommer även detta slå igenom i er klientlista.

 

Fråga: Vem kan aktivera klienter i aktiveringslistan?

Svar: För att ha möjlighet att aktivera en ny klient behöver användaren på byråns databas antingen vara systemadministratör på databasen alternativt programadministratör för klienthanteraren.