Fortnox Användarstöd

De fem vanligaste frågorna - Klienthanterare

Fråga: Hur lägger man till en konsult på en klientdatabas?

Svar: För att lägga till en konsult i klientens företag så går du in under Administrera användare i byråns Fortnox. Klicka sedan på symbolen för klienthanteraren under rubriken Program/Behörighet på konsultens rad. Här bockar du sedan i vilka klienter som konsulten ska ha tillgång till.

 

Fråga: Varför har jag inga program i klientens företag?

Svar: Om du inte ser några program uppe till vänster när du loggar in i klientens företag beror detta på att du inte har blivit tilldelad behörighet för programmen. Systemadministratören i klientens Fortnox behöver då logga in och under Administrera användare tilldela dig de behörigheter du behöver.

 

Fråga: Hur lägger man till nya klienter?

Svar: Det finns två sätt att lägga till nya klienter.

Skapa en ny klient:
För att skapa en ny klient som inte sedan tidigare har ett Fortnoxkonto går du in i er klienthanterare och trycker på Skapa ny uppe i högra hörnet. Ni får sedan en guide där ni bland annat behöver bestämma om klienten ska ha egen tillgång till programmet och i sådana fall vem fakturan ska skickas till.

Sammankopplas med klienten:
Har klienten redan ett Fortnoxkonto som ni vill ha tillgång till, behöver en sammankoppling göras. Ni behöver då i en sammankopplingsblankett fylla i information om klienten och om er byrå. Sedan ska systemadminsitratören alternativt firmatecknaren i klientens företag signera blanketten.

 

Fråga: Hur redigerar jag kundens namn och organisationsnummer i klienthanteraren?

Svar: Er klients namn och organisationsnummer som står i klientlistan plockas upp från klientens företagsuppgifter. Korrigerar ni företagsuppgifterna så kommer även detta slå igenom i er klientlista.

 

Fråga: Vem kan aktivera klienter i aktiveringslistan?

Svar: För att ha möjlighet att aktivera en ny klient behöver användaren antingen vara systemadministratör i byråns Fortnoxkonto alternativt programadministratör för klienthanteraren.