De fem vanligaste frågorna - Lön

Fråga: Hur räknar lönearten?

Svar: Man kan gå in under register--> koder och lönearter och där kunna se formler på hur lönearter räknas ut och även justera.

 

Fråga: Vad betyder K och M på lönebeskeden?

Svar: K står för löneperioder med "Föregående månad", M står för löneperioder med Innevarande månad som man kan skapa och se under inställningar-->löneperioder.

 

Fråga: Varför är arbetsgivardeklarationen gul?

Svar: Det är den för att man har ändrat/raderat/lagt till lönebesked för perioden efter att man skapade arbetsgivardeklarationen.

 

Fråga: Jag ska lägga upp mina anställda, hur lägger jag in semesterdagarna?

Svar: När man lägger in semesterdagar på en anställd är det viktigt att man skriver in det antalet betalda dagar den anställda har när man börjar med Fortnox under "betalda dagar" på personalkortet. Man ska med andra ord låta uttagna dagar stå på 0.

 

Fråga: Varför ska jag använda kalendariet?

Svar: Fördelarna med att använda sig utav kalendariet när man registrerar avvikelser är:

Programmet styr själv vilken typ av avvikelse det ska vara med exempelvis sjukfrånvaro, programmet lägger själv in karensdag, sjuklöneperiod och sjukpenning.

Om man behöver göra om lönebesked eller radera löneperioder så finns informationen kvar.

Man kan förhandsgranska lönebeskeden så att man kan se om lönebeskeden kommer bli korrekta innan man gör lönekörningen.

Man kan rensa kalendariet och justera schemaläggning.

Historiken sparas och man kan gå tillbaka och se hur man har registrerat.

Avvikelser som inte betalats ut kommer med på kommande lönebesked även om de lagts in tidigare än avvikelseperioden för det lönebeskedet.