De fem vanligaste frågorna - Autogiro

Följ

Fråga: Jag får ett meddelande om att min fil är i ett gammalt format, vad gör jag?

Svar: Då bankgirot endast skickar ut en fil en gång så behöver du som kund inkomma med filen till oss och vi får göra om den till nya formatet. Vi gör om filen som en engångsföreteelse. Det är viktigt att du sedan kontaktar kontaktar sin bank och ber om det nya formatet för återrapporteringsfiler. Skulle du, trots att du fått denna information om att kontakta sin bank, inkomma med fler filer så kommer vi att debitera 600 kr ex moms, vid nästa tillfälle vi hjälper till att konvertera filen. 

 

Fråga: Kan man pausa ett betalningsuppdrag?

Svar: Det går inte att pausa ett betalningsuppdrag utan det bästa är att lägga upp flera betalningsuppdrag. Det går att skapa dem på samma gång och skicka iväg då man sätter olika startdatum. Om betalaren själv vill hoppa över en månad så kan de gå in i sin internetbank och hoppa över en månad men detta ska ju vara avtalat mellan dig och betalaren.

 

Fråga: Jag har använt ett annat autogiroprogram tidigare och har redan godkända medgivanden och betalningsuppdrag. Måste jag lägga upp dem i Fortnox och skicka iväg fil?

Svar: Det går att lägga upp dem i programmet, ta ut en fil som man läser in på sin bank och återrapporterar. Då sätts medgivandena enligt den status de har på bankgirocentralen. Om du har väldigt många (fler än 50), redan godkända medgivanden, så kan du ta ut en excelfil med godkända medgivanden från autogiro online som du skickar till oss. Vi ber då våra tekniker lägga in medgivandena och godkänna dem. Vad gäller de betalningsuppdrag som du har aktiva så måste du gå in på autogiro online och stänga/makulera de uppdragen då de inte kan flyttas över. Sen lägger du upp nya betalningsuppdrag i Fortnox. Detta är viktigt så att det inte ska dras dubbelt från betalaren.

 

Fråga: I den tidigare versionen av autogiro kunde man se en lista över genomförda betalningar. Finns inte den funktionen kvar?

Svar: Det finns numera en rapport i programmet under fliken “Rapporter” som heter Genomförda betalningar. Den kan ni använda er av. Vill man kunna få ut mer information så kan man använda sig av de rapporter som finns på autogiro online.

 

Fråga: Jag skulle läsa in min fil på banken men nu kan jag inte hitta den på datorn. Kan man ta ut en ny fil?

Svar: Under fliken “Historik” kan du hitta alla filer som du har skapat i programmet. Du måste göra ett urval först genom att välja medgivanden eller betalningsuppdrag i första menyn och därefter väljer du Fil skapad i ruta två. Längst till höger har du en symbol med ett moln. Där kan du ladda ner filen och sedan läsa in den på din bank.