Fortnox Användarstöd

De fem vanligaste frågorna - Autogiro

Fråga: Jag får ett meddelande om att min fil är i ett gammalt format, vad gör jag?

Svar: Då bankgirot endast skickar ut en fil en gång så behöver du som kund inkomma med filen till oss via ett ärende så kan vi hjälpa dig att göra denna filen till det nya autogiroformatet. Vi gör om filen som en engångsföreteelse. Det är viktigt att du kontaktar din bank och ber om det nya formatet för återrapporteringsfiler. Skulle du, trots att du fått denna information om att kontakta din bank, inkomma med fler filer så kommer vi att debitera 1195 kr exklusive moms, vid nästa tillfälle vi hjälper till att konvertera filen.

 

Fråga: Går det att pausa ett betalningsuppdrag?

Svar: Det går inte att pausa ett betalningsuppdrag utan det bästa är att lägga upp flera betalningsuppdrag som engångsdragningar, med olika startdatum. Om betalaren själv vill hoppa över en månad så kan de gå in i sin internetbank och hoppa över en månad men detta ska ju vara avtalat mellan dig och betalaren.

 

Fråga: Hur lägger jag upp godkända medgivanden/betalningsuppdrag från tidigare program?

Svar: Först behöver medgivanden läggas upp i Fortnox, skapa fil och läsa in den på banken. En återrapporteringsfil återkommer som godkänner dem i programmet. Vi kan hjälpa till att läsa in medgivanden om det är över 50 och då krävs en excelfil med godkända medgivanden som genereras via AG Online. När medgivanden sedan är godkända kan du addera dina betalningsuppdrag.

 

Fråga: Hur ser jag listan över genomförda betalningar?

Svar: Ta ut rapporten Genomförda betalningar eller gå via autogiro online.

 

Fråga: Hur hittar jag filen jag ska läsa in på banken, kan ny fil tas ut?

Svar: Filen sparas på datorn, oftast under Hämtade filer (om du inte gjort någon annan inställning i din dator) eller så går du till fliken historik, söker efter medgivande/uppdrag och kan där ta ner filen igen.