De fem vanligaste frågorna - Autogiro

Följ

Fråga: Jag får ett meddelande om att min fil är i ett gammalt format, vad gör jag?

Svar: Då bankgirot endast skickar ut en fil en gång så behöver du som kund inkomma med filen till oss och vi får göra om den till nya formatet. Vi gör om filen som en engångsföreteelse. Det är viktigt att du sedan kontaktar kontaktar sin bank och ber om det nya formatet för återrapporteringsfiler. Skulle du, trots att du fått denna information om att kontakta sin bank, inkomma med fler filer så kommer vi att debitera 600 kr ex moms, vid nästa tillfälle vi hjälper till att konvertera filen. 

 

Fråga: Kan man pausa ett betalningsuppdrag?

Svar: Det går inte att pausa ett betalningsuppdrag utan det bästa är att lägga upp flera betalningsuppdrag. Det går att skapa dem på samma gång och skicka iväg då man sätter olika startdatum. Om betalaren själv vill hoppa över en månad så kan de gå in i sin internetbank och hoppa över en månad men detta ska ju vara avtalat mellan dig och betalaren.

 

Fråga: Hur lägger jag upp godkända medgivanden/betalningsuppdrag från tidigare program?

Svar: Man kan lägga upp dem i programmet, skapa fil och läsa in den på banken. Då får man en fil tillbaka som godkänner dem i programmet. Vi kan hjälpa till att läsa in dem om det är många och då krävs en excelfil med godkända medgivanden.

 

Fråga: Hur ser jag listan över genomförda betalningar?

Svar: Ta ut rapporten Genomförda betalningar eller gå till autogiro online.

 

Fråga: Hur hittar jag filen jag ska läsa in på banken, kan man ta ut ny fil?

Svar: Filen sparas på datorn, oftast under Hämtade filer (om man inte gjort någon annan inställning i sin dator) eller så går man till fliken historik, söker efter medgivande/uppdrag och kan där ta ner filen igen. Det går inte att skapa om filen.