Fortnox Användarstöd

Kontera leverantörsfaktura i mobilen

OBS! Denna information är endast aktuell för dig som arbetar i Fortnox via webbläsaren i dina mobila enheter. 

Vill du slippa logga in på Fortnox via din dator kan du även hantera vissa funktioner i Fortnox via din mobiltelefon. Du öppnar webbläsaren på mobilen och loggar sedan in i Fortnox som vanligt. 

1._Logga_in_kopia.png

Via din mobil kan du redigera konteringsrader, lägga till nya och även radera redan existerande på en leverantörsfaktura. Det går inte att ändra, radera eller lägga till nya konteringsrader på en leverantörsfaktura som redan är bokförd. Dessutom går det inte att komma åt denna funktion via din mobil om du arbetar med kontantmetoden som din bokföringsmetod, då kommer du endast att se dina leverantörsfakturor i mobilen och klicka dig in på dem för att kontrollera rader.

 

Leverantörsfakturor via mobilen

För att komma åt dina leverantörsfakturor klickar du på molnet längst upp till vänster i din mobilvy. Klicka sedan på Leverantörsfakturor.

3-_Meny_med_leverant_rsfaktura_markerat.png

Sökning

Du kommer då till en lista över alla dina leverantörsfakturor. Överst på listan har du en sökruta där du kan söka på löpnummer, leverantörsnamn, OCR nummer eller fakturanummer. 

5._Levfakturalista_med_s_kningen_markerad.png

Filter

Du kan också välja att visa din leverantörsfakturalista utifrån olika filter, detta för att göra det lättare att hitta den leverantörsfaktura som du letar efter.

14._De_olika_filterval_som_finns_i_levfakturalistan.png

Redigera ej bokförda leverantörsfakturor

Då det endast är ej bokförda leverantörsfakturor som du kan redigera konteringsraderna på väljer vi att visa endast ej bokförda. 

6._Levfakturalista_med_endast_ej_bokf_rda.png

Här väljer du den leverantörsfaktura som du vill redigera och klickar på den i listan. När du är inne på leverantörsfakturan så ser du den information som den innehåller och längst ner på sidan så har du en möjlighet att lägga till rad.

7._Levfaktura_med_l_gg_till_rad_markerat.png

När du klickar på Lägg till rad kommer du till en vy där du kan lägga till konto, kostnadsställe, projekt och eventuell transaktionsinfo.

8._Ny_rad_att_editera.png

De olika fälten konto, kostnadsställe, projekt har en "autocomplete" funktion som innebär att börjar du till exempel skriva de första siffrorna i ett kontonummer kommer listan som fälls ut under fältet att minska antalet konton som visas och där kan du lätt hitta och välja det konto du ska ha. Samma sak gäller för kostnadsställe och projekt. Därefter kan du välja att lägga till den summa i antingen debet eller kredit. 

9._Autocomplete_i_f_lten.png

 

När du fyllt i det din nya rad ska innehålla klickar du på Spara. Du får då en notis längst ner som förklarar att den aktuella leverantörsfakturan har uppdaterats.

10._Ny_rad_f_rdig__spra_eller_radera_markerat.png


13._notis_p__uppdaterad_levfaktura.png

Du kan även ändra på en redan befintlig konteringsrad. Klicka på den rad du vill redigera och gör de ändringar du vill göra och klicka sedan på Spara.

 

Radera rader

Utöver detta kan du även radera rader på din leverantörsfaktura. De rader som går att radera är de rader som du har skapat och lagt till i mobilversionen. Klicka dig in på den rad som vi nyss skapade och längst ner har du då en möjlighet att klicka på Radera om det skulle vara så att du till exempel har lagt till raden på fel faktura eller om den inte skulle läggas till.


12._Extra_rad_v_lja_att_spara_eller_radera.png