Fortnox Användarstöd

Ladda upp bild på kvitto eller faktura med mobilen

OBS! Denna information är endast aktuell för dig som arbetar i Fortnox via webbläsaren i dina mobila enheter. 

Genom att logga in på fortnox.se genom din mobiltelefon, kan du på ett väldigt smidigt sätt ladda upp bilder som du sedan kan koppla till verifikationer, dagskassor eller leverantörsfakturor. Har du Fortnox Arkivplats kan du även ladda upp bilder till de mappar du skapat i arkivplatsen. När du loggat in klickar du på molnet uppe i vänstra hörnet för att öppna menyn. 

 

bild_1.png

 

Ladda upp bilder

För att ladda upp en bild som kan kopplas till en verifikation, dagskassa eller leverantörsfaktura klickar du på menyvalet Ny bokföringspost. När du klickat på något av alternativen kommer du få välja om du vill ta en ny bild eller hämta en redan befintlig bild ifrån din mobil. Så fort bilden valts kommer den att finnas i fullversionen av ditt Fortnoxprogram. Tar du bilden efter att du klickat på Verifikation innebär det att du kommer att kunna koppla bilden till en verifikation som du skapar i bokföringsprogrammet.

bild2.png

 

Ladda upp bild i mapp för Arkivplats

Om du vill ladda upp bilder i någon av de mappar du har i din arkivplats klickar du istället på Arkivplats i menyn till vänster. Du ser då alla mappar i din arkivplats och väljer vilken mapp du vill att bilden ska hamna i. När du klickat på en mapp får du välja om du vill ta en ny bild eller hämta en redan befintlig ifrån din mobil. Så fort bilden valts kommer den att finnas i fullversionen av ditt Fortnoxprogram. 

 

bild_3.png