Attestera leverantörsfakturor i mobilen

OBS! Denna information är endast aktuell för dig som arbetar i Fortnox via webbläsaren i dina mobila enheter. 

Om du behöver attestera fakturor när du inte sitter vid en dator kan du enkelt göra det genom din mobiltelefon. Du öppnar webbläsaren och går in på fortnox.se. Här loggar du in som vanligt. 


attestera_i_mobilen.png

 

Guide för mobilversionen

När du loggat in kommer du till nedanstående vy där du hittar en guide över hur mobilversionen fungerar. Klicka på guiden för att få mer information. När du har leverantörsfakturor som du ska attestera kommer du att få en notis om det, se bild nedan. För att kontrollera och kunna attestera fakturorna klickar du på notisen.

Om du vill har du även möjlighet att få ett sms och/eller ett mejl varje gång du får en ny faktura som ska attesteras. Här kan du läsa mer om notisinställningarna

 

attestera_i_mobilen2.png

 

Filter - Under attest

Du kommer då till fakturalistan där du ser vilka fakturor du ska attestera. När du är inloggad via mobilen kommer du som administratör för Leverantörsfakturaattest alltså inte att se samtliga fakturor under attest, vilket du gör när du är inloggad i fullversionen via en dator. Vill du kunna redigera uppgifterna på en faktura eller lägga till eller ta bort attestanter i ett attestflöde behöver du också logga in i fullversionen av Fortnox.   

Klicka på en faktura för att kontrollera uppgifterna.

 

attestera_i_mobilen3.pngÄr det en bild på originalfakturan kopplad till fakturan kommer du se den överst. Du ser även fakturauppgifterna, hur den konterats, fakturans attestflöde samt eventuella kommentarer som gjorts av tidigare attestanter i attestflödet.

Godkänn/attestera faktura

Scrollar du längst ner ser du att du kan godkänna/attestera. Godkänner du fakturan går den vidare till nästa attestant, Linus i detta exempel. I attestflödets sista steg kommer knappen "Godkänn" istället heta "Attestera".  

Flytta attest

Om det inte skulle vara du som ska attestera fakturan kan du klicka på knappen Flytta till för att byta till en annan attestant. Fakturan hamnar då istället hos den användare som du väljer att flytta fakturan till. För att kunna byta ut attestanter i ett attestflöde måste du ha aktiverat "Tillåt attestanter att flytta attest" i inställningarna. 

Skicka faktura för utredning

Behöver du skicka fakturan för utredning innan du kan godkänna den klickar du på knappen Skicka för utredning, välj vem som ska utreda fakturan och skriv en kommentar innan du skickar vidare fakturan. När utredaren besvarat din fråga kommer du att se utredarens svar och därmed kunna attestera den. Du kommer alltid kunna avbryta en utredning genom att klicka på knappen Avbryt utredning. Om en utredning avbryts kommer fakturan inte längre att finnas kvar hos utredaren och du kan då godkänna fakturan direkt. 

Invänta kreditfaktura

Vet du att fakturan är felaktig och att den kommer att krediteras väljer du istället att klicka på knappen Invänta kredit. Fakturan kommer då inte gå vidare i attestflödet utan hamnar istället på administratören. När kreditfakturan inkommer får administratören välja om fakturan ska attesteras via attestflöde igen eller om han/hon ska attestera fakturan direkt. 


attestera_i_mobilen4.png