Fortnox Användarstöd

Skapa leverantörsfaktura enligt kontantmetoden

När du har valt att din bokföringsmetod för det aktuella räkenskapsåret är kontantmetoden så kommer inte dina leverantörsfakturor att bokföras förrän de betalas. 


Skapa leverantörsfaktura
För att skapa en leverantörsfaktura klickar du på Skapa ny uppe till höger i leverantörsfakturalistan. Välj in din leverantör och kontera din leverantörsfaktura så att den balanserar. När du är klar med din leverantörsfaktura väljer du att klicka på Spara längst ner till höger. 

01.png 

När du har skapat din leverantörsfaktura kan du bokföra en utbetalning, du kan makulera den och du kan skapa en kreditfaktura utifrån den. När du skapat en betalfil eller när du bokfört en betalning på leverantörsfakturan låses den för redigering.

Här kan du läsa mer om hur du gör utbetalningar.

Även om du bokför enligt kontantmetoden så finns det möjlighet att arbeta med leverantörsfakturaattest, här kan du läsa mer om hur du attesterar dina leverantörsfakturor.