Fortnox Användarstöd

Skapa kundfaktura enligt kontantmetoden

När du har valt kontantmetoden som bokföringsmetod för det aktuella räkenskapsåret så kommer inte dina kundfakturor att bokföras förrän de betalas.


Skapa kundfaktura

För att skapa en kundfaktura klickar du på Skapa ny uppe till höger i fakturalistan. När du valt kund och lagt till artiklar och är färdig med kundfakturan så klickar du på knappen Spara längst ner på fakturan.

01.png

När du sparat kundfakturan kan du göra inbetalningar på den, du kan makulera den och du kan skapa en kreditfaktura utifrån originalfakturan. Efter att du skickat iväg fakturan till din kund kommer den att låsas och redigering utöver möjligheten att ändra förfallodatum är inte möjlig. Det ser du genom att alla fält, utom förfallodatumet, blir grå och är inte längre redigeringsbara.

02.png

 

Lås upp kundfaktura för redigering

Då du har en faktura som är utskriven/skickad till kund och vill kunna komma åt att göra ändringar på den kan du längst uppe till vänster i huvudet på fakturan låsa upp fakturan och göra redigering möjlig. Det gör du genom att klicka på kuvertet och välja Markera som ej skickad. Då låser du upp fakturan och redigering av alla fält är återigen möjligt, så länge som ingen inbetalning gjorts på kundfakturan.

 

03.png

 

Här kan du läsa mer om hur du gör inbetalningar på dina kundfakturor.