Kom igång med Fortnox Bokföring - Attest & Läs

Fortnox Bokföring - Attest & Läs är ett tilläggsprogram till Fortnox Bokföring som gör att du som användare kan se de verifikationer och leverantörsfakturor som skapats i Fortnox. Du kan även skriva ut rapporter och bokföringsattestera verifikationer. 

När och hur används attest- och läslicensen?
Skillnaden mot huvudprogrammet Fortnox Bokföring är att du inte kan skapa eller redigera något utan enbart titta hur bokföringen ser ut och attestera verifikationer. Att attestera verifikationer används framförallt när du som företagare anlitar samma redovisningsbyrå som revisionsbyrå, ett så kallat kombiuppdrag. Det innebär nämligen att du bör attestera de verifikationer som byrån skapat.

En användare kan ha licens för både Fortnox Bokföring och Fortnox Bokföring - Attest & Läs men det vanligaste är att antingen arbeta med bokföringsprogrammet eller med attest- och läslicensen. Ett exempel är att din redovisningsbyrå eller ekonomiansvarige på företaget har licens för bokföringsprogrammet medan du enbart har licens för Fortnox Bokföring - Attest & Läs. Då kommer du alltid kunna se och kontrollera bokföringen men du kommer inte kunna ändra eller bokföra någonting i programmet. 


Tilldela licens och behörighet
Programadministratören för Fortnox Bokföring - Attest & Läs börjar alltid med att tilldela licens och behörighet för de användare som ska ha tillgång till programmet. Läs om hur du går tillväga här.

Ska ni inte bokföringsattestera verifikationerna räcker det med att du tilldelar licensen för programmet för att användarna ska kunna logga in och se de verifikationer och leverantörsfakturor som skapats. Ska ni däremot använda attestfunktionen för verifikationer behöver du gå vidare med inställningarna för bokföringsattest, se nedan. 


Inställningar för bokföringsattest
För att kunna attestera de verifikationer som skapats behöver du aktivera funktionen för bokföringsattest i inställningarna för programmet. Här anger du även vem som ska attestera de olika verifikationsserierna. Läs mer om inställningarna här


Attestera verifikationer
När behörigheterna och inställningarna har gjorts kommer verifikationslistan se lite annorlunda ut. Listan kommer att kunna sorteras efter de verifikationer som ännu ej är klarmarkerade, ej har attesterats samt efter de som har attesterats. Du som attestant kan antingen attestera en verifikation i taget eller markera alla verifikationer i listan och attestera dem samtidigt. Läs mer här.