Fortnox Användarstöd

Inställningar - Bokföring - Attest & Läs - Generella inställningar

När du ska använda dig av attestfunktionen för verifikationer klickar du på inställningarna uppe i programmets högra hörn och väljer sedan Bokföring - Bokföringsattest - Generella inställningar. Här aktiverar du funktionen Bokföringsattest och anger vilka verifikationsserier samt vem som ska vara attestant för de olika serierna.

01.png

Inställningen gäller per räkenskapsår. Ställer du in det i ditt aktuella räkenskapsår så är detta alltså inte en inställning som kommer påverka tidigare eller kommande räkenskapsår i din bokföring.