Rapport - Företagsinformation

Följ

Denna rapport använder du om du vill få ut kontaktuppgifter till företag i en rapport.

OBS! Vilka företag du får ut i denna rapport styrs av vilken behörighetsnivå du tillhör.

Ta ut rapporten

  1. Gå till Rapporter och välj Företagsinformation.

  2. Gör en sökning på vilket/vilka företag du vill ha ut. Läs mer om sökningar här.

  3. Välj i vilket format du vill ha ut rapporten. Klicka sedan på Kör.

PDF - rekommenderas om du vill skriva ut rapporten. Du måste ha en PDF-läsare installerad på din dator. Detta kan du ladda ner gratis på exempelvis [Adobes hemsida].

HTML - rekommenderas om du bara vill titta på rapporten och inte skriva ut den.

TEXT - rekommenderas om du vill ta ut rapporten i text-format för att kunna öppna den i exempelvis Excel.

1._Urval_fo_r_rapporten_fo_retagsinformation.png