Rapport - Exportera företag och kontakter

Följ

Denna rapport använder du om du vill exportera företag och kontakter till Excel.

OBS! Vilka företag och kontakter du får ut i denna rapport styrs av vilken behörighetsnivå du tillhör.

Ta ut rapporten

  1. Gå till Rapporter och välj Exportera företag och kontakter.

  2. Klicka på kör.

1._Rapport_-_Exportera_fo_retag_och_kontakter.png