Rapport - Användarrapport

Följ

I denna rapport kan du per användare och period se antal

- nya leads

- nya prospekt

- nya kunder

- nya offerter

- nya order

- inloggade dagar

- klara aktiviteter

- ej klara aktiviteter

OBS! Endast de användare som har behörighetsnivå 1 kan få ut information om andra användare än sig själv.

 

Ta ut rapporten

  1. Gå till Rapporter och välj Användarrapport.

  2. Välj period.

  3. Välj vilka användare du vill ha information om.

  4. Välj om du vill ha ut rapporten stående eller liggande.

  5. Välj i vilket format du vill ha ut rapporten. Klicka sedan på Kör.

PDF - rekommenderas om du vill skriva ut rapporten. Du måste ha en PDF-läsare installerad på din dator. Detta kan du ladda ner gratis på exempelvis [Adobes hemsida].

HTML - rekommenderas om du bara vill titta på rapporten och inte skriva ut den.

TEXT - rekommenderas om du vill ta ut rapporten i text-format för att kunna öppna den i exempelvis Excel.


1._Urval_fo_r_anva_ndarrapport.png