Rapport - Aktiviteter under period

Följ

Genom att ta ut denna rapport kan du t.ex se antalet aktiviteter totalt eller per aktivitetstyp. Du kan också få en jämförelse av aktiviteter under olika perioder, både ej klara och klarmarkerade (ej arkiverade). I urvalet kan du välja vilken information som ska visas på rapporten.

OBS! Vilka företags aktiviteter som kommer att räknas i denna rapport styrs av vilken behörighetsnivå du tillhör.

  1. Gå till Rapporter och välj Aktiviteter under period.

  2. Välj tidsintervall för aktiviteterna och vilken period du vill jämföra med.

  3. Markera sedan vilka aktivitetstyper du vill se i rapporten.

  4. I rullgardinsmenyn kan du välja hur listan ska sorteras.

  5. Välj om du vill ha ut rapporten stående eller liggande.

  6. Välj i vilket format du vill ha ut rapporten. Klicka sedan på Kör.

PDF - rekommenderas om du vill skriva ut rapporten. Du måste ha en PDF-läsare installerad på din dator. Detta kan du ladda ner gratis på exempelvis [Adobes hemsida].

HTML - rekommenderas om du bara vill titta på rapporten och inte skriva ut den.

TEXT - rekommenderas om du vill ta ut rapporten i text-format för att kunna öppna den i exempelvis Excel.


1._Urval_fo_r_rapporten_aktiviteter_under_period.png