Rapport - Aktiviteter

Följ

Genom att ta ut denna rapport kan du få en sammanställning av aktiviteter, både ej klara och klarmarkerade. I ett omfattande urval kan du välja vilken information som ska visas på rapporten.

OBS! Vilka företags och användares aktiviteter som kommer att visas i denna rapport styrs av vilken behörighetsnivå du tillhör.

 

Ta ut rapporten

  1. Gå till Rapporter och välj Aktiviteter.

  2. Välj tidsintervall.

  3. Välj i rullgardinsmenyn om du vill se endast en viss aktivitetstyp.

  4. I filtret kan du välja om du vill lista ej klara, klara och arkiverade rapporter.

  5. Välj i vilket format du vill ha ut rapporten. Klicka sedan på Kör.

PDF - rekommenderas om du vill skriva ut rapporten. Du måste ha en PDF-läsare installerad på din dator. Detta kan du ladda ner gratis på exempelvis [Adobes hemsida].

HTML - rekommenderas om du bara vill titta på rapporten och inte skriva ut den.

TEXT - rekommenderas om du vill ta ut rapporten i text-format för att kunna öppna den i exempelvis Excel.


1._Urval_fo_r_rapporten_aktiviteter.png