Rapport - Affärsmöjligheter

Följ

Genom att ta ut denna rapport får du en lista på alla dina affärsmöjligheter, aktiva såväl som avslutade. I ett omfattande urval kan du välja vilken information som ska visas på rapporten. För att se denna rapport måste du ha behörighet till Affärsmöjligheter.

OBS! Vilka företag som kommer att visas i denna rapport styrs av vilken behörighetsnivå du tillhör.

 

Ta ut rapporten

  1. Gå till Rapporter och välj Affärsmöjligheter.

  2. Välj om du vill göra urval efter registreringsdatum eller beräknat avslutdatum.

  3. Välj under Kolumner vilken information du vill ska synas i rapporten.

  4. I filtret kan du välja om du vill lista aktiva, avslutade eller alla affärsmöjligheter. Välj även sortering samt hur många affärsmöjligheter som ska visas i rapporten.

  5. Välj i vilket format du vill ha ut rapporten. Klicka sedan på Kör.

PDF - rekommenderas om du vill skriva ut rapporten. Du måste ha en PDF-läsare installerad på din dator. Detta kan du ladda ner gratis på exempelvis [Adobes hemsida].

HTML - rekommenderas om du bara vill titta på rapporten och inte skriva ut den.

TEXT - rekommenderas om du vill ta ut rapporten i text-format för att kunna öppna den i exempelvis Excel.


1._Urval_fo_r_rapporten_affa_rsmo_jligheter.png


2._Rapporten_affa_rsmo_jligheter.png