Min sida - Interninformation

Följ

Via sidan Interninformation har du möjlighet att skapa ett eget litet intranät. Du kan själv lägga upp informationssidor och styra vilka användare som skall ha möjlighet att läsa och redigera dem.

1. Klicka på Lägg till.

1._Klicka_pa__la_gg_till.png

2. Fyll i ett namn för din informationssida.

2._Fyll_i_namn.png

3. Ange vilka användare som skall kunna läsa och redigera sidan. Skall alla användare kunna läsa sidan, kryssa då i kryssrutan Visa för alla. Då kommer även nytillagda användare automatiskt att få läsrättigheter. Arbetar du med Användargrupper kan du även kopppla behörigheter för dessa via rullgardinsmenyn Användargrupper.

3._Ange_a_tkomst_till_sidan.png

4. Skapa sidans innehåll i redigeraren.

4._Skapa_sidans_inneha_ll.png