Kontakter - Sök kontakter

Följ

Funktionen Sök företag ger dig möjlighet att söka fram ett eller flera företag ur ditt företagsregister i Fortnox CRM Säljstöd. Du kan söka på alla fält i programmet, såväl standardfält (namn, adress, e-postadress mm) som eventuella fria fält som du själv skapat i programmet. Hur du skapar fria fält läser du mer om här. Du har möjlighet att skapa olika sökningar om det är några sökningar som du gör oftare.

 

Kontaktsökning

Ovanför kontaktkortet kan du välja sex olika sökfält för snabbsökning. Inställningar gör du under Inställningar - Kontakter - Kontaktsökning. Här får du välja bland de befintliga fälten på kontaktkortet, både standardfält och dina egna fria fält.

1._Snabbso_kning.png

Utökad sökning

Vill du söka på något annat fält än de du har som förvalda klickar du på knappen Utökad sökning. Skriv in ditt sökvillkor i aktuellt fält och klicka på knappen Sök. Om du exempelvis vill söka fram alla kontakter som är märkta som leads så kryssar du i rutan för Lead, och klickar sedan på knappen Sök. Resultatet av din sökning visas i listanKontakter till vänster på bildskärmen. Inom parentes ser du hur många träffar din sökning gav. Ditt sökvillkor och resultatet av din sökning ligger kvar tills du gör en ny sökning.

2._Uto_kad_so_kning.png

Du kan också söka på flera fält samtidigt, t ex för att få fram alla kontakter i Stockholm som är markerad som en Lead. Skriv Stockholm i fältet Ort och kryssa i fältet Lead.
OBS! När du anger två sökvillkor samtidigt hämtas bara de företag som uppfyller båda villkoren. Företag som endast uppfyller ett av villkoren kommer alltså inte att synas i sökresultatet.

3._Uto_kad_so_kning_detaljerad.png

Avancerad sökning

Du använder den avancerade sökningen när du till exempel vill söka fram alla kontakter i Stockholm och Göteborg, eller alla kontakter som inte har någon E-postadress angiven. Här kan du också spara din sökning genom att klicka på knappen Spara Sökning. Då finns sökningen sparad i rullgardinsmenyn längst upp på fönstret Avancerad sökning samt i rullgardinsmenyn ovanför Kontakter.

4._Klicka_pa__spara_so_kning._Va_lj_so_kning_la_ngst_upp_vid_sparade_so_kningar.png

Nedan följer några olika exempel.

Sökning på kontakter i Göteborg eller Stockholm.

 1. I fältet Kontakter väljer du vilket fält du vill söka på. I detta fall Ort (fakturaadress).

 2. I det tomma fältet bredvid skriver du vilken ort du vill söka fram, t.ex Göteborg.

 3. Klicka på infoga. Du ser nu koden i rutan Förhandsgranska.

 4. Klicka på knappen eller.

 5. För att söka fram ytterligare en ort, låt Ort (fakturaadress) stå kvar och skriv i fältet bredvid t.ex Stockholm.

 6. Klicka på infoga.

 7. Klicka på Sök. Nu ser du sökresultatet i listan Kontakter till vänster.

5._So_kning_pa__tva__olika_sta_der.png


Sökning på kontakter som saknar E-postadress.

 1. I fältet Kontakter väljer du vilket fält du vill söka på. I detta fall E-post.

 2. Klicka på infoga.

 3. Klicka på knappen eller.

 4. Låt E-post stå kvar i rutan Kontakter och klicka på infoga igen.

 5. Titta i rutan Förhandsgranskning. Radera de tre sista tecknen, =" och skriv is null.

Klicka på Sök. Nu ser du sökresultatet i listan Kontakter till vänster.

6._So_kning_pa__kontakter_som_saknar_e-postadress.png