Inställningar - PAR

Följ

Genom att köpa adressregister från PAR och importera dem i Fortnox CRM Säljstöd utökas dina möjligheter att komma i kontakt med företag eller konsumenter inom din målgrupp. Du kan också direkt från programmet köpa adresser från PAR.

 

Användaruppgifter

För att kunna importera ett register från PAR måste du först ange dina användaruppgifter hos PAR samt aktivera funktionen PAR i Fortnox CRM Säljstöd.

  1. Gå till Inställningar - PAR - Användaruppgifter.

  2. Markera Aktivera PAR.

  3. Ange ditt användarnamn och lösenord som du fått från PAR.

  4. Klicka på knappen Spara.

Nu är PAR aktiverat och du kan gå vidare för att skapa nya fält som finns med i filen från PAR men som inte finns per automatik i Fortnox, alternativt importera filen direkt utan att skapa fält.

 

Skapa fria fält företag

I de filer du får från PAR finns en hel del fält med information som inte automatiskt finns i Fortnox. Dessa fält kan du enkelt lägga till på företagskortet genom att använda funktionen Skapa fria fält företag. OBS! Denna funktion syns endast om du har aktiverat PAR.

Gör såhär:

1. Gå till Inställningar - PAR - Skapa fria fält företag.

2. I denna bild ser du vilka olika typer av fält du kan skapa. Klicka på plustecknet till vänster om fälten så ser du de olika alternativen. I kolumnen Skapat ser du vilka fält som redan finns. Står det "Nej" så kan du klicka på knappen Skapa alla fält. Då kommer dessa fält att läggas upp under blocket "Ytterligare information" på företagskortet. Du kan senare välja om du vill visa alla fälten eller om du bara vill visa vissa av de fält du nyss skapat.

1._Va_lj_vilka_fa_lt_du_vill_skapa.png

3. Skapa de fält du vill ha med. Gå sedan till Inställningar - Företag - Företagskortsutseende. För att fälten ska synas måste duÅterställa företagskortsutseendet. Har du ändrat företagskortsutseendet och har en annan placering på fälten än standardinställningen så måste du göra om dessa inställningar. Ta gärna en skärmdump så att du lättare kan ändra det. Egna fria fält påverkas inte.

2._Klicka_pa__knappen_a_tersta_ll_fo_r_att_fa_lten_ska_synas.png

4. Nu syns de nya fälten under blocket Ytterligare information. Finns det några fält du inte skulle vilja visa på företagskortet så kan du avmarkera kryssrutan till vänster om fältnamnet, alternativt klicka på fältnamnet och sedan klicka på knappen Ta bort. Du kan också ändra fältens position genom att klicka på pilarna.

3._Under_blocket_ytterligare_information_syns_nu_de_nya_fa_lten.png

På bilden till höger ser du PAR-fälten under blocket Ytterligare information på Företagskortet.

4._Ha_r_syns_de_nya_fa_lten_pa__fo_retagskortet.png

Skapa fria fält kontakter

I de filer du får från PAR finns en hel del fält med information som inte automatiskt finns i Fortnox. Dessa fält kan du enkelt lägga till på företagskortet genom att använda funktionen Skapa fria fält kontakter. OBS! Denna funktion syns endast om du har aktiverat PAR.

Gör såhär:

1. Gå till Inställningar - PAR - Skapa fria fält kontakter.

2. I denna bild ser du vilka olika typer av fält du kan skapa. Klicka på plustecknet till vänster om fälten så ser du de olika alternativen. I kolumnen Skapat ser du vilka fält som redan finns. Står det "Nej" så kan du klicka på knappen Skapa alla fält. Då kommer dessa fält att läggas upp under blocket "Ytterligare information" på kontaktkortet. Du kan senare välja om du vill visa alla fälten eller om du bara vill visa vissa av de fält du nyss skapat.

5._Va_lj_vilka_fa_lt_du_vill_skapa.png

3. Skapa de fält du vill ha med. Gå sedan till Inställningar - Företag - Kontaktkortsutseende. För att fälten ska synas måste duÅterställa kontaktkortsutseendet. Har du ändrat kontaktkortsutseendet och har en annan placering på fälten än standardinställningen så måste du göra om dessa inställningar. Ta gärna en skärmdump så att du lättare kan ändra det. Egna fria fält påverkas inte.

6._Klicka_pa__knappen_a_tersta_ll_fo_r_att_fa_lten_ska_synas.png

4. Nu syns de nya fälten under blocket Ytterligare information. Finns det några fält du inte skulle vilja visa på kontaktkortet så kan du avmarkera kryssrutan till vänster om fältnamnet, alternativt klicka på fältnamnet och sedan klicka på knappen Ta bort. Du kan också ändra fältens position genom att klicka på pilarna.

7._Under_blocket_ytterligare_information_syns_nu_de_nya_fo_lten.png

På bilden ser du PAR-fälten under blocket Ytterligare information på kontaktkortet.

8._Ha_r_syns_de_nya_fa_lten_pa__kontraktskortet.png