Inställningar - Kontakter i CRM Säljstöd

Följ

Användargrupper

Du kan lägga upp olika användargrupper att märka dina företag med. Du kan till exempel lägga upp en användargrupp per avdelning på företaget. Ska alla på försäljningsavdelningen ha tillgång till samma företag/kontakter så kan du välja att kryssa i gruppen istället för varje användare för sig när du lägger upp ett nytt företag/en ny kontakt.

 1. Gå till Inställningar - Företag - Användargrupper alternativt Inställningar - Kontakter - Användargrupper

 2. Klicka på Lägg till ny.

 3. Ange namn på användargruppen.

 4. Kryssa i om det ska vara en standardgrupp. Denna grupp kommer att vara förvald vid uppläggning av ett nytt företag/en ny kontakt.

 5. Välj vilka användare som ingår i denna grupp.

 6. Välj en administratör för gruppen. Endast den som är markerad som administratör kan göra ändringar i användargruppen.

 7. Klicka på Spara.

Nu kan du gå till kontaktfliken, redigera kontakterna och lägga in användargruppen, alternativt lägga upp nya kontakter.

1._La_gg_upp_en_ny_anva_ndargrupp.png


Generellt

 • Visa extra kontaktinformation vid sökning - I listan "Kontakter" till vänster om kontaktkorten visas ditt sökresultat efter att du gjort en sökning. Här kan du välja om du vill se mer information än bara kontaktnamnet i den listan.

 • Telefonprefix - Används för att möjliggöra uppringning via ett externt program. För att använda till exempel skype, skriv skype;. Detta förutsätter att Skype är installerat på din dator. Kontakta din leverantör för information om Prefix i det fall du inte använder Skype.

 • Antal kontakter som visas automatiskt på kontaktfliken - I listan "Kontakter" till vänster om kontaktkorten visas ditt sökresultat efter att du gjort en sökning. Här kan du ställa in hur många du vill ska visas i denna lista. Maximalt 999 st.

 • Antal aktiviteter att visa i aktivitetsblocket - Här väljer du hur många aktiviteter som ska visas under aktivitetsblocket på kontaktkortet. De senaste visas. Alla aktiviteter syns alltid under "Visa aktiviteter".

 • Avaktivera knappen för nästa lediga kundnummer - 123-knappen som du ser bredvid kundnummer på kontaktkortet när du är i redigera-läge genererar kundnummer utifrån det högsta nu inlagda kundnumret. Här kan du avaktivera denna funktion.

 • Dubblettkontroll - Här kan du välja om du vill att det ska vara dubblettkontroll på Förnamn och efternamn och telefon. Om du registrerar ett telefonnummer som redan finns inlagt i ditt CRM Säljstöd så kommer en kontrollfråga om du vill spara kontakten trots att telefonnumret redan existerar.


2._Generella_insta_llningar.png

Inbäddade fält

Inbäddade fält är en funktion där du själv kan välja vilka fält som skall visas på ditt aktivitetskort. Exempelvis har du kanske en kryssruta för att markera om en kund vill ha ditt nyhetsbrev. Med denna funktion kan du alltså kryssa i denna ruta samtidigt som du fyller i vad ni talar om i telefon. På aktivitetskortet visas de inbäddade fälten upp som Ytterligare information och det är bara dina egna fria fält som du kan använda som inbäddade fält.

3._Ha_r_va_ljer_du_vilka_fa_lt_du_vill_ha_inba_ddade.png

Kontaktkortsutseende

Du kan bestämma vilka fält samt vilka informationsblock som skall vara synliga på kontaktkortet och i vilken ordning de sorteras. I kryssrutorna intill varje fält bockar du ur de rutor du inte vill ska vara synliga. Exempel är om du inte behöver visa både fakturaadress och postadress eller inte har användning för blocket Användartillhörighet. Med pilarna flyttar du fälten mellan de tre olika kolumnerna samt uppåt och neråt.


4._Ha_r_kan_du_a_ndra_utseendet_pa__ditt_kontraktskort.png

Kontaktsökning

Ovanför kontaktkortet kan du välja sex olika sökfält för snabbsökning. Här får du välja bland de befintliga fälten på kontaktkortet, både standardfält och dina egna fria fält.


5._Ha_r_va_ljer_du_vilka_fa_lt_du_ska_kunna_snabbso_ka_pa_.png

Kontakttitlar

Du kan välja olika titlar att märka dina kontakter med. Exempel kan vara VD, Försäljningschef, Inköpschef mm. De visas sedan i en rullgardinsmeny när du är i redigera-läge på en kontakt.


6._Ha_r_skriver_du_in_olika_titlar.png

Kontakttyper

Du kan enkelt märka dina kontakter genom att använda standardfältet Kontakttyp. Där kan du ange vilken typ av kontakt du skall arbeta med, exempelvis VIP, medlem, icke-medlem o.s.v. De kommer sedan att finnas i rullgardinsmenyn på kontaktkortet. På varje kontakttyp kan du sätta en färg, som blir synlig på respektive kontakt i sökresultatet.


7._Ha_r_skriver_du_in_olika_kontaktstyper_och_va_ljer_fa_rg.png

8._Ha_r_ser_du_pa__fa_rgen_vilken_kontaktstyp_de_olika_kontakterna_tillho_r.png