Inställningar - IP-telefoni

Följ

Här gör du inställningar för att kunna ringa med IP-telefoni.

Telefonprefix - Används för att möjliggöra uppringning via ett externt program. För att använda till exempel skype, skriv skype:. Detta förutsätter att Skype är installerat på din dator. Kontakta din leverantör för information om Prefix i det fall du inte använder Skype.

Aktivera Easy IP - du kan ringa direkt till dina företag och kontakter i CRM Säljstöd via IP-telefonibolaget Easy IP. Aktiverar du Easy IP så kan du inte längre använda Telefonprefix.

  • Du måste först skaffa ett konto hos Easy IP. Kontakta dem via [www.easyip.se].

  • På din sida hos Easy IP lägger du sedan upp olika användare som du kopplar till olika linje-id.

  • Koppla dessa linje-id i aktuell IP-telefon.


1._Go_r_insta_llningar_fo_r_IP-telefoni.png

1. Kryssa sedan i Aktivera Easy IP.

2. Ange ditt Användarnamn och Lösenord som du fått hos Easy IP.
3. Ange sedan Linje-id som du lagt upp hos Easy IP på de användare som ska använda IP-telefoni.
4. Klicka på Spara.

För att ringa upp ett företag eller en kontaktperson klickar du på numret som är angivet i fältet Telefon på företags-/kontaktkortet. Du kan också ringa upp de nummer som är angivna i fälten Mobil 1 och Mobil 2.


2._Klicka_pa__numret_i_fa_ltet_telefon_alternativt_mobil_1_eller_mobil_2_fo_r_att_ringa_upp.png