Inställningar - Import

Följ

OBS!

Från och med den 31 december 2018 kommer ditt nuvarande CRM Säljstöd att upphöra och inte längre vara tillgängligt i Fortnox.

I samarbete med Upsales erbjuder vi istället Fortnox CRM - en toppmodern, framtidssäker lösning som ger dig ett mer komplett säljstöd än ditt nuvarande CRM.

 

Historik

Här kan du se dina tidigare importer, när de gjorts, av vilken användare samt hur många företag/kontakter som importerats vid varje tillfälle.

Klicka på papperskorgen för att ta bort en import. Om du gjort uppdateringar på befintliga företag så kommer företaget och alla dess kopplingar till aktiviteter och affärshändelser att raderas helt. Radera därför inte importen innan du har all aktuell information i en fil.

PAR Bevakning

OBS! Syns endast om du aktiverat PAR.

Med PAR Bevakning kan du uppdatera befintliga företag/kontakter med eventuella nya uppgifter. Har någon uppgift om företaget/kontakter ändrats sedan senaste inläsningen så ändras det automatiskt i Fortnox CRM Säljstöd vid en import av en bevakningsfil. Har det tillkommit nya företag/kontakter i den fil du läser in, till exempel om du gjort ett urval på en viss bransch, så läses de också in. Detta är alltså ett bra sätt att se till att du alltid har uppdaterade kontaktuppgifter till dina företag/kontakter i CRM Säljstöd.

Gör såhär:

Gå till Inställningar - Import - PAR Bevakning. Bläddra fram filen från PAR och klicka på knappen Importera.

Den nya informationen importeras direkt och i nästa steg ser du hur många nya företag/kontakter som lästs in samt hur många befintliga företag/kontakter som ändrats.

PAR Import

OBS! Syns endast om du aktiverat PAR.

Om du köpt ett adressregister från PAR så måste du först aktivera PAR i Fortnox genom att gå till fliken Inställningar - PAR - Användaruppgifter. När du aktiverat funktionen kan du importera din fil från PAR under Inställningar - Import - PAR Import.

Gör såhär:

1. Gå till Inställningar - Import - PAR Import. Bläddra fram filen du fått från PAR och klicka på knappen Nästa.

2. Namnge importen. Detta namn kan du sedan söka på och ta fram alla företag som ingår i just denna import.

3. Du ska nu matcha informationen i filen till de fält som finns i Fortnox. Många av fälten är redan förvalda. I dropdown-menyn ser du rubrikerna som finns i filen. Dessa ska du sedan matcha till aktuellt fält i Fortnox.

1._Matcha_rubrikerna_i_rullgardinsmenyn_med_fa_ltrubrikerna_i_programmet.png


4.
När du matchat de fält du vill matcha, klicka på knappen Nästa. Du kommer då till en sida där du kan förhandsgranska det första företaget i filen. Kontrollera att informationen hamnar i rätt fält och klicka sedan på knappen Importera.

Företagen är nu importerade. Du kan söka fram de företag som ingick i just denna filen genom att göra en Utökad sökning på fliken Företag och söka på importens namn.

Vill du ta bort importen och alla företag som ingick i denna, gå till Inställningar - Import - Historik. Klicka på papperskorgen.


2._So_k_fram_alla_fo_retag_i_importen.png


PAR Matchning

OBS! Syns endast om du aktiverat PAR.

Om du endast vill uppdatera de uppgifter du har på befintliga importerade företag så kan du skicka dem till PAR, de uppdaterar och skickar sedan tillbaka filen till dig.

Gör såhär:

1. Gå till Rapporter och välj rapporten Exportera företag och kontakter.

2. Klicka på Kör och spara ner filen på din dator.

3. Skicka filen till PAR.

4. När du sedan får tillbaka filen från PAR, gå till Inställningar - Import - PAR Matchning och importera filen.

Nu är dina företag/kontakter uppdaterade.