Inställningar - Gruppfunktioner inställningar

Följ

Kryssa i rutan Standard för "Följ upp öppnade utskick" om du vill att denna ruta ska vara markerad som standard när du ska skicka ett nytt grupp-e-post. "Följ upp öppnade utskick" innebär att du under Visa utökad historik på sidan Gruppfunktioner - Grupp-e-post kan se vilka av de mottagare du skickat till som har öppnat ditt e-post.


1._Insta_llningar_fo_r_kryssruta_fo_lj_upp_o_ppnade_utskick.png

2._Ha_r_kan_rutan_fo_lj_upp_o_nskade_utskick_alltid_vara_markerad..png

Grupp-e-post avanmälan

När du skickar grupp-e-post kan du ge mottagaren en länk där denne kan avanmäla sig från framtida utskick från er. Här kan du göra inställningar för vad som ska synas på sidan där mottagaren avanmäler sig. Uppgifterna Företagsnamn, Hemsida, E-post och Telefon hämtas från företagsinställningarna. Du kan även lägga upp en bild, t.ex din logotyp. Kryssar du i notifiering via e-post så får du ett e-post till den adress som är angiven på användaren, när någon avanmält sig.

Obs! Om du på Inställningar - Företag - Företagskortsutseende eller Inställningar - Kontakter - Kontaktkortsutseende gjort några ändringar innan vår uppdatering den 18 juni 2010 så kommer det nya standardfältet Nyhetsbrev att vara inaktivt, du måste alltså kryssa för det och spara, om du vill använda det fältet.

3._Ha_r_go_r_du_insta_llningarna_fo_r_sidan_som_kunden_kommer_till_om_de_vill_avanma_la_sig_fra_n_mail-utskick.png