Inställningar - Företag i CRM Säljstöd

Följ

Användargrupper

Du kan lägga upp olika användargrupper att märka dina företag med. Du kan till exempel lägga upp en användargrupp per avdelning på företaget. Ska alla på försäljningsavdelningen ha tillgång till samma företag/kontakter så kan du välja att kryssa i gruppen istället för varje användare för sig när du lägger upp ett nytt företag/en ny kontakt.

 1. Gå till Inställningar - Företag - Användargrupper alternativt Inställningar - Kontakter - Användargrupper

 2. Klicka på Lägg till ny.

 3. Ange namn på användargruppen.

 4. Kryssa i om det ska vara en standardgrupp. Denna grupp kommer att vara förvald vid uppläggning av ett nytt företag/en ny kontakt.

 5. Välj vilka användare som ingår i denna grupp.

 6. Välj en administratör för gruppen. Endast den som är markerad som administratör kan göra ändringar i användargruppen.

 7. Klicka på Spara.

Nu kan du gå in på ett befintligt företag och redigera det för att lägga in användargruppen, alternativt skapa ett nytt företag.

1._La_gg_upp_en_ny_anva_ndargrupp.png


Företagssökning

vanför företagskortet kan du välja sex olika sökfält för snabbsökning. Här får du välja bland de befintliga fälten på företagskortet, både standardfält och dina egna fria fält. Vill du inte ha sex stycken fält, utan till exempel bara två, så lämnar du övriga fält tomma.

När du på företagsfliken gör olika avancerade sökningar kan du spara sökningarna för att kunna använda dem igen. Nu kan du, om du har någon sökning du gör väldigt ofta, lägga in en Förvald sökning, så att den sökningen alltid har gjorts när du kommer in på aktuell flik.

2._Ha_r_sta_ller_du_in_vilka_fa_lt_du_vill_kunna_snabbso_ka_pa_.png

Företagstyper

Du kan enkelt märka dina kunder genom att använda standardfältet Företagstyp. Där kan du ange vilken typ av företag du skall arbeta med, exempelvis slutkund, grossist, butik, åkeri, aktiebolag eller handelsbolag. De kommer sedan att finnas i rullgardinsmenyn på företagskortet. På varje företagstyp kan du sätta en färg, som blir synlig på respektive företag i sökresultatet.

3._Ha_r_la_gger_du_upp_fo_retagstyper_och_va_ljer_fa_rg.png

4._Ha_r_ser_du_de_olika_fa_rgerna_som_visar_vilken_fo_retagstyp_fo_retaget_a_r.png


Företagskortsutseende

Du kan bestämma vilka fält samt vilka informationsblock som skall vara synliga på företagskortet och i vilken ordning de sorteras. I kryssrutorna intill varje fält bockar du ur de rutor du inte vill ska vara synliga. Exempel är om du inte behöver visa både fakturaadress och postadress eller inte har användning för blocket Användartillhörighet. Med pilarna flyttar du fälten mellan de tre olika kolumnerna samt uppåt och neråt.

Här kan du även lägga till egna Fria fält.

5._Ha_r_va_ljer_du_vilka_fa_lt_och_block_som_ska_synas_samt_hur_de_ska_sorteras.png

Generellt

 • Visa extra företagsinformation vid sökning - I listan "Företag" till vänster om företagskortet visas ditt sökresultat efter att du gjort en sökning. Här kan du välja om du vill se mer information än bara företagsnamnet i den listan.

 • Antal företag som visas automatiskt på företagsfliken - I listan "Företag" till vänster om företagskorten visas ditt sökresultat efter att du gjort en sökning. Här kan du ställa in hur många du vill ska visas i denna lista. Maximalt 999 st.

 • Antal aktiviteter att visa i aktivitetsblocket - Här väljer du hur många aktiviteter som ska visas under aktivitetsblocket på företagskortet. De senaste visas. Alla aktiviteter syns alltid under "Visa aktiviteter".

 • Avaktivera knappen för nästa lediga kundnummer - 123-knappen som du ser bredvid kundnummer på företagskortet när du är i redigera-läge genererar kundnummer utifrån det högsta nu inlagda kundnumret. Här kan du avaktivera denna funktion.

 • Dubblettkontroll - Här kan du välja om du vill att det ska vara dubblettkontroll på företagsnamn, organisationsnummer och telefonnummer. Om du registrerar ett organisationsnummer som redan finns inlagt i ditt CRM Säljstöd så kommer en kontrollfråga om du vill spara företaget trots att organisationsnumret redan existerar.

6._Generella_insta_llningar.png


Inbäddade fält

Inbäddade fält är en funktion där du själv kan välja vilka fält som skall visas på ditt aktivitetskort. Exempelvis har du kanske en kryssruta för att markera om en kund vill ha ditt nyhetsbrev. Med denna funktion kan du alltså kryssa i denna ruta samtidigt som du fyller i vad ni talar om i telefon. På aktivitetskortet visas de inbäddade fälten upp som Ytterligare information och det är bara dina egna fria fält som du kan använda som inbäddade fält.

7._Insta_llningar_fo_r_inba_ddade_fa_lt.png

8._Ha_r_visas_de_inba_ddade_fa_lten.png