Inställningar - Aktiviteter inställningar

Följ

Aktivitetstyper

Här finns alla olika aktivitetstyper listade. Om du vill kunna märka dina aktiviteter med egna typer så skriver du in en typ i den tomma rutan längst ner (det kommer nya rutor allt eftersom). Se exempel på bilden till höger.

De gråmarkerade fälten är sådana typer som automatiskt skapas av programmet, om du t.ex valt att skapa en aktivitet på alla kontakter som mottager ett grupp-utskick.

1._Ha_r_kan_du_la_gga_till_egna_aktivitetstyper.png

2._Ha_r_finns_alla_aktivitetstyper_i_en_rullgardinsmeny.png


Autoskapande aktiviteter

Om du vill att en skapad aktivitet automatiskt ska generera ytterligare en aktivitet kan du göra inställningar här. Vill du till exempel när du skickat en offert att det automatiskt ska skapas en aktivitet som påminner dig om att du ska ringa till kunden och kontrollera om denne är intresserad, klicka på raden Offert skapad, och gör följande:

3._Ha_r_kan_du_la_gga_till_autoskapade_aktiviteter.png


  1. Välj i fältet Aktivitetstyp vilken typ av aktivitet som ska skapas. Vill du lägga till fler aktivitetstyper gör du det under Inställningar - Aktiviteter - Aktivitetstyper, se ovan.

  2. Välj när du vill att den nya aktiviteten ska skapas, i fältet Tid till aktivitet.

  3. Skriv en Rubrik som beskriver vad som ska göras.

  4. Ange Plats för vart aktiviteten ska utföras.

  5. I fältet Text kan du skriva utförligare vad som ska göras.

  6. Välj Prioritet.

  7. Välj vilken Användare som ska utföra aktiviteten.

  8. I fältet Visa tid som väljer du hur tiden för aktiviteten ska visas i kalendern.

  9. Du kan få en Egen påminnelse via sms, popup i programmet eller e-post.

Klicka sedan på Spara längst ned på sidan.

4._Insta_llningar_fo_r_autoskapande_aktivitet.png


Generellt

Här kan du bland annat ställa in förvald aktivitetstyp vid upplägg av en ny aktivitet, längd för aktiviteterna samt ändra ärendenummer-serien för aktiviteterna.

5._Generella_insta_llningar_fo_r_aktiviteterna.png


Visning av aktiviteter i kalendern

Här gör du dina inställningar för Kalendern under fliken Säljstöd idag.

Välj starttid i kalendern - Väljer du ingen egen tid här så är 00.00 förvalt som starttid. Det innebär att du ser kalendern fr.o.m midnatt. Behöver du inte se nattens timmar direkt så kan du här ställa in t.ex kl. 07.00.

Visa arbetsdagens starttid/slut - Här väljer du vilken tid du börjar och slutar ditt arbete. I kalendern är den inställda arbetstiden här vitmarkerad, icke arbetstid är gråmarkerad men det går självfallet att registrera aktiviteter även där.

Du kan välja vilka aktiviteter som ska visas i kalendern. T.ex behöver du kanske inte se i kalendern när varje faktura har skapats. Du kan välja att visa vissa aktiviteter bara för dig själv, eller att visa för alla användare.


6._Ha_r_go_r_du_insta_llningar_fo_r_hur_aktiviteterna_ska_visas_i_kalendern.png