Gruppfunktioner - Schemalagda utskick

Följ

Här kan du se de utskick du valt att schemalägga. Du ser när utskicket kommer att genomföras, vilket ämne du valt, vilken användare som gjort utskicket samt till hur många mottagare det går.

1._Ha_r_ser_du_dina_schemalagda_utskick.png