Gruppfunktioner - Grupp-MMS

Följ

Du kan skicka MMS från Fortnox CRM Säljstöd. En fantastisk funktion om du vill skicka exempelvis reklammeddelanden till dina kontakter.

Gå till Gruppfunktioner – MMS. Du kan lägga in flera bilder i olika sekvenser där du väljer tid för varje sekvens, du kan lägga till ljudfiler och video. Bildformaten du kan använda är jpg, gif och png, ljudformaten mid, wav, amr och mp3 och videoformat 3gp.

Precis som när du använder dig av SMS så gör du en Utökad sökning eller Avancerad sökning och söker fram de kontakter du vill skicka till.

Gör såhär:

  1. Om du lagt upp någon mall för MMS under Inställningar - Mallar - MMS så kan du välja den i fältet Mallar/Skickade. Här samlas också de MMS du skickat tidigare, om du skulle vilja skicka ett igen.

  2. Skriv ett ämne för ditt MMS.

  3. Du kan välja att Skapa aktivitet som kommer att synas på alla kontakter du skickar ditt MMS till.

  4. Kryssar du för Schemalägg utskick så kan du välja vid vilken tidpunkt du vill att ditt MMS ska skickas.

  5. Klicka på knapparna Lägg till video eller Lägg till bild och hämta upp filen från din dator eller Fortnox Arkivplats.

  6. Skriv eventuellt en text till bilden/filmen. Denna text kommer att visas under bilden.

  7. Lägg eventuellt till ljud.

  8. Bestäm hur lång sekvensen ska vara, i sekunder.

  9. För att lägga upp fler sekvenser, klicka på knappen Ny sekvens och börja om från början. Du kan lägga upp max 10 sekvenser.