Gruppfunktioner - Grupp-e-post

Följ

OBS!

Från och med den 31 december 2018 kommer ditt nuvarande CRM Säljstöd att upphöra och inte längre vara tillgängligt i Fortnox.

I samarbete med Upsales erbjuder vi istället Fortnox CRM - en toppmodern, framtidssäker lösning som ger dig ett mer komplett säljstöd än ditt nuvarande CRM.Utskick av grupp-e-post

I programmet finns fyra olika mallar som du kan använda dig av vid utskick av till exempel nyhetsbrev. De finns att välja i rullgardinsmenyn Mallar/skickade. I denna rullgardinsmeny kommer alla skickade e-post att ligga, så att du lätt kan gå tillbaka och se vad som skickats och till vilka. Du kan radera skickade e-post här, om listan blir för lång. Det gör du genom att välja aktuellt e-post i rullgardinsmenyn, sedan klickar du på knappen Ta bort, till höger under texten. Borttagna skickade e-post kommer fortfarande att räknas med under E-postinformation.

1._Ha_r_kan_du_va_lja_standardmall.png


Du kan även skapa egna mallar under Inställningar - Mallar - E-post. Klicka på Lägg till ny så kommer du till editorn. Har du kunskaper i HTML så kan du använda dig av den lilla knappen HTML och där skapa din mall.

2._Ha_r_skapar_du_en_egen_mall.png

Avsändare (namn): Här skrivs namnet på den person som kommer stå som avsändare av utskicket. Förvalt ligger namnet på den användare som är inloggad. Du kan ändra till något annat namn, om du till exempel vill skriva företagsnamnet istället.

Avsändare (e-post): Här skrivs e-post-adressen. Denna adress visas för mottagarna. Du kan även här ändra adress, förslagsvis till en info-adress eller liknande.

Ämne: Här skriver du ett ämne för ditt utskick, till exempel "Nyhetsbrev".

Skapa aktivitet: Du kan i samband med utskicket skapa en aktivitet som läggs på alla Företag/Kontakter som är mottagare av utskicket.

Schemalägg utskick: Om du har skrivit klart ditt Nyhetsbrev men vill vänta med att skicka det kryssar du i denna ruta. Du får då välja ett datum och ett klockslag för utskicket. Om du vill gå in och läsa eller redigera ditt schemalagda utskick så finns det i rullgardinsmenyn i fältet Mallar/Utskick. Om du redigerar ett schemalagt utskick, du kanske vill lägga till text eller fler mottagare, så klickar du på knappen Uppdatera när du gjort ändringen. Klicka inte på knappen skicka, för då skickas det två e-post.

Bifoga filer: Klicka på knappen för att bläddra upp filer att bifoga till ditt utskick. Du kan välja upp till 10 stycken olika filer.

Obs! Vill du lägga in bilder i ditt nyhetsbrev så kan du använda dig av knappen Lägg till bild endast om du även har Fortnox Arkivplats och har dina bilder där. I annat fall måste din bild finnas på Internet och du får lägga till webbadressen i HTML-editorn.

Följ upp öppnade utskick: Kryssa i rutan om du vill ha uppföljning på ditt utskick. Du kan då se statistiken om du klickar på Visa utökad historik och klickar på aktuellt utskick.

3._Du_kan_se_hur_ma_nga_som_la_st_ditt_utskick_genom_att_kryssa_i_fo_lj_upp_o_ppnade_utskick.png


Beskrivning av fält i editorn:

4._Beskrivning_av_fa_lt_i_editorn.png


När du skapat ditt utskick är det dags att välja vilka mottagare som ska få äran att läsa det. Genom att klicka på knappen Utökad sökning eller Avancerad sökning kan du söka fram samtliga eller ett urval av dina företag och kontakter.

I listan visas nu de företag och kontakter som din sökning genererat. De som har en kryssruta framför sitt namn är de som har en e-postadress angiven i fältet E-post på Företags-/Kontaktkortet. Om du håller markören över denna kryssruta kan du kontrollera den angivna e-postadressen. Avmarkera rutan om du inte vill att det ska skickas ett e-post till en viss person.

5._Uto_kad_so_kning.png


Klicka på knappen
Bifoga fil nedanför editor-fältet, så kan du välja en fil att skicka med tillsammans med ditt utskick.

Om du vill se hur ditt utskick kommer att se ut kan du Testskicka det innan du skickar ut det till alla dina valda mottagare. Du får då välja vilken adress du vill testskicka till.

När du är klar - klicka på Skicka. Beroende på antal mottagare och systemets belastning kan tiden det tar att göra utskicket variera. Ett e-postmeddelande med en bekräftelse skickas till den adress du angivit som avsändaradress, när utskicket är gjort.

Länk till avanmälan

För att skapa en länk så att mottagaren själv kan avanmäla sig från dina grupputskick så markerar du texten som ska länkas, sedan klickar du på knappen Skapa länk till grupp-e-post avanmälan. Där får du välja vilket fält som ska påverkas av kundens avanmälan. Du kan använda dig av standardfältet Nyhetsbrev eller eventuellt skapa ett eget fritt fält under Inställningar - Företag - Företagskortsutseende eller Inställningar - Kontakter - Kontaktkortsutseende.

 

6._Markera_texten_som_ska_la_nkas_och_klicka_pa__knappen__Skapa_la_nk_till_grupp_e-post_avanma_lan._.png


Skapa länkar

För att skapa en länk så markerar du texten som ska länkas, sedan klickar du på knappen Lägg till/editera länk. Du får då ange till vilken url-adress man ska komma till om man klickar på länken.

Här kan du även välja att kryssa för Google Analytics, om du vill kunna få en uppföljning på hur många som följt denna länk. Du måste då registrera dig hos Google Analytics, vilket är gratis.

Innan du skickar ditt mail kan du klicka på knappen Testskicka. Då skickas ett test-e-post till den adress som är registrerad på den användare som är inloggad.

Om någon utav dina kunder inte har mottagit ditt e-post så kan det bero på att det fastnat i kundens spamfilter.

Uppföljning i Google Analytics

et finns möjlighet att skapa url i samband med grupp-e-post-utskick, så att du sedan kan följa upp hur många som använt sig av de olika länkarna och spåra vilka länkar kunderna har använt för att komma till din sida. För att använda dig av denna funktion måste du först registrera dig hos Google Analytics.

För att skapa en länk, gör såhär:

Markera texten i nyhetsbrevet som ska länkas. Klicka på länkknappen i verktygsraden.

 

Länk URL
Här skriver du till vilken adress länken ska gå.

Titel
Titeln på sidan det länkas till.

Google Analytics

Kampanjkälla
Hänvisningsadress (vart finns denna länk,t.ex på google eller i nyhetsbrev.)

Kampanjmedium
Marknadsföringsmedium, t.ex banner eller e-post.

Kampanjterm
Definiera de betalda sökorden.

Kampanjinnehåll
Används för att skilja annonser åt.

Kampanjens namn
Produkt, reklamkod eller slogan.